FSD3423 Päihdetapauslaskenta 2015

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Asiasanat

avopalvelut, laitospalvelut, ongelmakäyttö, palvelut, päihdehuolto, päihdeongelmat, päihdetyö, päihteet, sosiaalipalvelut, sosiaaliset ongelmat, terveyspalvelut

Sisällön kuvaus

Päihdetapauslaskennoissa kerätään tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon, vankiloiden ja yhdyskuntaseuraamustoimistojen palveluissa tapahtuvasta päihde-ehtoisesta asioinnista tiettynä laskentapäivänä. Tietoja kerätään jokaisesta palveluja käyttäneestä asiakkaasta tai potilaasta, jonka työntekijä arvioi olevan päihteiden ongelmakäyttäjä ja myös niistä henkilöistä, jotka hakevat apua päihtyneinä tai päihteiden kertakäyttöön liittyvän haitan, kuten esimerkiksi tapaturman vuoksi.

Aluksi kyselylomakkeessa kysyttiin asiakkaan päihteiden käytöstä viimeisen 12 kuukauden aikana. Seuraavaksi kartoitettiin palvelujen käytön ensisijaista syytä ja pyydettiin listaamaan kaikki laskentapäivän aikana asiakkaalle annetut palvelut. Tämän jälkeen kysyttiin asiakkaan uhkaavasta tai väkivaltaisesta käyttäytymisestä, mielenterveyden häiriöistä ja mahdollisista rahapeliongelmista. Lopuksi kyselyssä oli muutama kysymys erikseen avopalveluja sekä laitospalveluja antaville toimintayksiköille.

Taustamuuttujina ovat muun muassa lomakkeen kieli, tiedonkeruuseen ja tallennukseen liittyvät muuttujat, toimintayksikkötyyppi sekä asiakkaan sukupuoli, muutama aluemuuttuja, ikäluokka, siviilisääty, alle 18-vuotiaat lapset, pääasiallinen toiminta ja asumistilanne sekä toimintayksiköstä muutama aluemuuttuja.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.