FSD3427 Videopelejä pelaavien naisten kokemuksia kohtaamistaan ennakkoluuloista 2020

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Seppälä, Milla (Tampereen yliopisto)

Asiasanat

ennakkoluulot, pelaaminen, pelitutkimus, stereotypiat, sukupuolisyrjintä, tietokonepelit, verkkopelit, videopelit

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu videopelejä pelaavien naisten kirjoituksista liittyen kohtaamiinsa ennakkoluuloihin. Kirjoituksia pyrittiin saamaan naisilta, jotka ovat videopelejä pelatessaan tai pelien ulkopuolella kohdanneet ennakkoluuloja, väheksyntää tai arvostelua.

Kirjoituskutsussa vastaajille annettiin muutamia kirjoittamista helpottavia apukysymyksiä. Apukysymyksissä kysyttiin muun muassa sitä, millaisia vaikutuksia sukupuolella on ollut pelaamiseen, miten vastaajan läheiset suhtautuvat vastaajan pelaamiseen, kuinka usein ennakkoluuloja kohdataan sekä ketkä suhtautuvat pelaamiseen ennakkoluuloisesti? Vastaajalle tarjottiin myös mahdollisuutta kuvailla sitä, millaisia mahdollisia konflikteja pelaaminen on aiheuttanut. Lisäksi vastaajaa pyydettiin myös kertomaan, mitä pelejä hän pelaa.

Taustatietoina kysyttiin mm. sukupuolta, ikää, koulutusta, ammattiasemaa, siviilisäätyä ja pelaamiseen käytettyä aikaa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.