FSD3440 Child-up: vanhempien kysely 2019

Tekijät

 • Kuusipalo, Paula (Seinäjoen ammattikorkeakoulu)
 • Kinossalo, Maiju (Seinäjoen ammattikorkeakoulu)
 • Sihto, Jaakko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu)
 • Tiilikka, Tiina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu)
 • Raziano, Alissia (Liège University)
 • Drößler, Thomas (Zentrum für Forschung, Weiterbildnung und Beratung an der Dresden)
 • Rohr, Margund K. (Zentrum für Forschung, Weiterbildnung und Beratung an der Dresden)
 • Wächter, Franziska (Zentrum für Forschung, Weiterbildnung und Beratung an der Dresden)
 • Amadasi, Sara (University of Modena and Reggio Emilia)
 • Ballestri, Chiara (University of Modena and Reggio Emilia)
 • Baraldi, Claudio (University of Modena and Reggio Emilia)
 • Struzik, Justyna (Jagiellonian University in Krakow)
 • Slusarczyk, Magdalena (Jagiellonian University in Krakow)
 • Warat, Marta (Jagiellonian University in Krakow)
 • Righard, Erica (Malmö University)
 • Harju, Anne (Malmö University)
 • Svensson Källberg, Petra (Malmö University)
 • Frisch, Morten (Malmö University)
 • Farini, Federico (University of Northampton)
 • Murray, Jane (University of Northampton)
 • Woodbridge-Dodd, Kim (University of Northampton)
 • Prokopiou, Eva (University of Northampton)
 • Scollan, Angela (University of Northampton)

Asiasanat

koululaiset, koulut, lapset (ikäryhmät), maahanmuuttajatausta, monikulttuurisuus, opettajat, osallistuminen, peruskoulu, toimijuus, vanhemmat, vuorovaikutus

Sisällön kuvaus

Aineistossa on kartoitettu koululaisten vanhempien kokemuksia monikulttuurisuudesta, lasten pärjäämisestä koulussa ja kodin ja koulun välisestä viestinnästä. Aineisto on kerätty osana Child-up-hanketta, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja heidän huoltajiensa kokemuksista oppilaitoksissa, varhaiskasvatuksessa ja kasvatusyhteisöissä sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten toiminnasta. Aineistoa on kerätty Suomessa, Belgiassa, Saksassa, Ruotsissa, Italiassa, Puolassa ja Iso-Britanniassa. Hankkeen on rahoittanut Euroopan Unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelma.

Aluksi lasten vanhemmilta kysyttiin heidän kielitaidostaan ja mitä kieliä he käyttävät eri tilanteissa. Vanhemmat kertoivat mielipiteensä siitä, pitääkö heidän lapsensa koulussa käynnistä ja uuden oppimisesta, ja miten lapset pärjäävät kohdatessaan uusia asioita ja tilanteita. Jos lapsella oli ollut hankaluuksia, vanhemmat kertoivat, olivatko he pystyneet auttamaan lasta ja keltä he olivat saaneet tukea tilanteeseen.

Vastaajilta kysyttiin, minkä viestintävälineen avulla kommunikaatio koulun ja kodin välillä toimii, miten hyvin viestintä sujuu tavallisesti, ja mistä mahdolliset haasteet kommunikaatiossa johtuvat. Lopuksi kysyttiin vanhempien mielipiteitä erilaisiin väittämiin, jotka käsittelivät muun muassa kulttuurien sekoittumista yhteiskunnassa.

Taustatietoina aineistossa on vastaajan rooli perheessä, lasten lukumäärä ja koulutaso, perheen asumismuoto, koulutustausta, maahanmuuttajataustaisuus sekä kielitaito.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.