FSD3479 Haastattelut kulttuurisesta osallistumisesta 2018

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Heikkilä, Riie (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)

Asiasanat

ajankäyttö, elokuvat, harrastukset, kirjallisuus, kulttuuri, kuvataide, lomailu, museot, musiikki, ruoka, sisustus, sivistys, taide, vapaa-aika

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu kulttuuriosallistumista koskevista ryhmä- ja yksilöhaastatteluista, jotka on kerätty osana Understanding Cultural Disengagement in Contemporary Finland (DISFIN) -projektia. Haastatteluilla kartoitettiin kulttuurisesti epäaktiivisten suomalaisten kulttuuritottumuksia ja vapaa-ajan käyttöä. Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia (hankenumero 307756), Suomen Kulttuurirahasto ja Helsingin kaupungin tietokeskus.

Haastatteluihin pyrittiin valikoimaan sellaisia henkilöitä, jotka ovat aiemman tutkimuksen perusteella kulttuurisesti epäaktiivisia. Haastatteluissa kysyttiin ajatuksia eri kulttuurialueista, kuten musiikista, kirjallisuudesta ja taiteesta. Haastatteluissa selvitettiin esimerkiksi, millaisia haastateltavan asuinympäristö ja koti ovat, miten haastateltava viettää vapaa-aikaansa, ja millainen olisi haastateltavan unelmien päivä. Lisäksi haastatteluissa kartoitettiin, millaisissa kulttuuritapahtumissa haastateltavat käyvät. Osassa haastatteluita käytettiin virikemateriaalina kuvia taidemaalauksista.

Taustatietoina on kerrottu haastateltavien ikä, sukupuoli ja koulutus. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.