FSD3499 Arkielämä ja ulkonäkö 2016

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

Internet, hyvinvointi, itsearviointi, itsetunto, mediankäyttö, minäkuva, ostokäyttäytyminen, ulkonäkö, vapaa-aika

Sisällön kuvaus

Kyselyssä selvitettiin vastaajien suhdetta ulkonäköön sekä ulkonäön merkitystä arjessa ja yleisemmin suomalaisessa yhteiskunnassa. Arkielämä ja ulkonäkö -kyselytutkimus on kerätty osana tutkimushanketta Suomi ulkonäköyhteiskuntana: väestötason tarkastelu ulkonäköä koskevista arvoista, asenteista, normeista ja niiden muutoksesta. Kysely on jatkoa vuonna 2011 kerätylle Arkielämä ja hyvinvointi -kyselylle.

Kysely alkaa ulkonäköön ja siihen kohdistuvaan kulutukseen liittyvillä kysymyksillä. Seuraavaksi selvitetään laajasti vastaajan suhdetta omaan ulkonäköönsä ja sen vaikutuksiin elämässä. Edelleen kysytään niin perinteisen median kuin sosiaalisen ja verkkomedian käytöstä. Lopuksi kysytään vielä siitä, miten vastaaja viettää vapaa-aikaansa ja millaisia harrastuksia hänellä on. Kysely toteutettiin split ballot -tekniikalla: puolet vastaajista vastasivat miehiä koskeviin väitteisiin ja puolet naisia koskeviin väitteisiin kysymyksissä 20 ja 21.

Taustamuuttujina ovat muun muassa vastaajan syntymävuosi, sukupuoli, elämäntilanne, koulutustaso, talouden koko, tulotaso sekä ammatti (ISCO-08-luokitus). Lisäksi mahdollisen puolison ammatti sekä puolison ja vastaajan vanhempien koulutustaso.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.