FSD3514 Interviews with Participants of NASTA Training by Women's National Emergency Preparedness Association 2018-2019

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

  • Aineistoon ei liity muita kuvailevia tiedostoja

Tekijät

  • Hart, Linda (National Defence University. Department of Leadership and Military Pedagogy)

Asiasanat

citizen participation, defence, national security, participation, precautionary measures, training, trust

Sisällön kuvaus

The dataset consists of 17 individual and group interviews with women who took part in NASTA training organised by Women's National Emergency Preparedness Association. NASTA training is voluntary defence training for women in Finland that focuses on emergency preparedness. The dataset deals with themes of voluntary national defence, and it includes interviews with 22 individuals. The data were collected as part of the TAHTO 2 research project which is funded by the Finnish Support Foundation for National Defence.

The interviews consisted of questions that charted the content of the NASTA training organised by Women's National Emergency Preparedness Association and the skills developed as part of the training. In addition to NASTA training, the interviews covered topics such as general safety and preparedness skills, as well as civic responsibilities. The interviewees were asked about their attitudes towards national defence and organisational activities that work to support national defence. Trust in authorities and views on whose duty it is to maintain security in Finland were also examined.

Background information included the date on which the interview was held, the interviewee's age group, gender, education, and profession. The data were organised into an easy to use HTML version at FSD.

The dataset is only available in Finnish.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.