FSD3514 Naisten Valmiusliiton NASTA-harjoituksiin osallistuneiden haastatteluja 2018-2019

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Hart, Linda (Maanpuolustuskorkeakoulu. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos)

Asiasanat

kansalaistoiminta, kansalaisuus, koulutus, luottamus, maanpuolustus, maanpuolustustahto, osaaminen, osallistuminen, turvallisuus, uhat, varautuminen

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu Naisten Valmiusliiton NASTA-harjoituksiin osallistuneiden naisten 17 ryhmä- ja yksilöhaastattelusta. Valtakunnalliset NASTA-harjoitukset ovat Naisten Valmiusliitto ry:n järjestämiä naisille kohdennettuja valmiusharjoituksia. Aineisto käsittelee vapaaehtoisen maanpuolustuksen teemaa ja haastateltavia on aineistossa 22. Aineisto on kerätty osana Maanpuolustuksen kannatussäätiön rahoittamaa TAHTO 2 -tutkimushanketta.

Haastatteluissa keskusteltiin esimerkiksi Naisten Valmiusliiton NASTA-kurssien sisällöistä ja niillä opeteltavista taidoista. NASTA-kurssien rinnalla haastatteluissa käsiteltiin myös yleisiä turvallisuus- ja varautumistaitoja sekä kansalaisvelvollisuuksia. Haastatteluissa keskusteltiin myös siitä, millaisia asenteita ja ajatuksia maanpuolustukseen ja sitä tukevaan järjestötoimintaan liittyy. Lisäksi haastatteluissa kysyttiin haastateltavien luottamusta viranomaisiin, ja kenelle heidän mielestään turvallisuuden ylläpitäminen Suomessa kuuluu.

Aineiston taustatietoina ovat päivämäärä, haastateltavien sukupuoli, ikäluokka, koulutus ja ammatti. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla aineistoa on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.