FSD3535 Lasten ja nuorten vapaa-aika: 10-29-vuotiaat 2018

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Valtion liikuntaneuvosto
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö. Valtion nuorisoneuvosto
  • Nuorisotutkimusseura

Asiasanat

ajankäyttö, epäasiallinen kohtelu, fyysinen aktiivisuus, harrastukset, hyvinvointi, lapset (ikäryhmät), liikunta, liikuntaharrastus, nuoret (ikäryhmät), urheilu, vapaa-aika, vapaa-ajantoiminnat

Sisällön kuvaus

Aineistossa selvitettiin Suomessa asuvien 10-29 vuotiaiden lasten ja nuorten vapaa-ajanviettotottumuksia. Tiedonkeruun rahoitti valtion nuorisoneuvosto. Haastattelukysymykset poikkesivat toisistaan hieman sen mukaan, oliko haastateltava henkilö 10-14-vuotias vai 15-29-vuotias. Lisäksi 10-14-vuotiaiden vanhemmat osallistuivat haastatteluihin.

Aineistossa liikunnaksi lukeutui ohjatun harrastustoiminnan lisäksi omaehtoiset liikuntamuodot. Tutkimuskysymyksillä pyrittiin selvittämään, miten lapset ja nuoret viettävät vapaa-aikaansa, kuinka paljon he liikkuvat ja millaista liikuntaa he harrastavat. Edelleen kysyttiin, kuinka paljon haastateltavilla oli vapaa-aikaa ja mitä muuta he liikunnan lisäksi harrastavat. Lisäksi selvitettiin syitä harrastamattomuudelle ja kysyttiin, olivatko haastateltavat kohdanneet epäasiallista kohtelua tai käytöstä liikuntaharrastuksessaan. Kiinnostuneita oltiin myös siitä, miksi haastateltavat harrastivat liikuntaa, mikä heitä kannustaa liikkumaan ja mitä he haluaisivat harrastaa. Lopuksi kartoitettiin haastateltavien tyytyväisyyttä omaan vapaa-aikaansa, ihmissuhteisiinsa ja elämäänsä.

Vanhemmilta kysyttiin, millaisia piirteitä he pitivät lastensa harrastuksilta toivottavina ja kuinka paljon he itse osallistuivat lastensa harrastuksiin. Heitä pyydettiin myös arvioimaan harrastuksesta aiheutuvien kustannusten määrää.

Taustamuuttujina aineistossa ovat äidinkieli, sukupuoli, ikä, asuinpaikka, taloudellinen toimeentulo, asumis- ja perhemuoto, opiskelu, pääasiallinen toiminta, koulutus sekä huoltajan koulutustaso.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.