Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3557 Digikansalaisuus ja palveluiden saavutettavuus maaseudulla: viranomaiskysely 2017

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kivivirta, Ville (Lapin yliopisto)
  • Selkälä, Arto (Lapin yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)
  • Suikkanen, Asko (Lapin yliopisto)
  • Syväjärvi, Antti (Lapin yliopisto)
  • Viinamäki, Leena (Lapin ammattikorkeakoulu)
  • Voutilainen, Olli (Vaasan yliopisto. Levón-instituutti)

Asiasanat

digitaaliset taidot, digitalisaatio, haja-asutusalueet, julkinen hallinto, julkinen sektori, julkiset palvelut, maaseudun suunnittelu, maaseutu, palvelun tuottajat, sähköinen asiointi, verkkopalvelut, viranomaiset

Sisällön kuvaus

Aineistossa selvitetään Lapin, Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueella toimivien julkisrahoitteisten palveluiden tuottajatahojen (viranomaisten) kokemuksia ja näkemyksiä internetperustaisen asioinnin toimivuudesta, saavutettavuudesta sekä kehityksestä. Kysely on osa Lapin ja Vaasan yliopistojen sekä Lapin ammattikorkeakoulun toteuttamaa Digikansalaisuus ja palveluiden saavutettavuus maaseudulla -hanketta, jota rahoitti maa- ja metsätalousministeriö (Maatalouden kehittämisrahasta MAKERA).

Aluksi vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka monta prosenttia he itse käyttävät työajastaan digitalisaatiokysymyksiin ja kuinka monta prosenttia vastaajan edustaman organisaation tarjoamista palveluista on saatavilla internetperustaisesti. Lisäksi vastaajia pyydettiin kuvailemaan edustamansa organisaation internetperustaisten palveluiden toimivuutta. Vastaajille esitettiin myös erilaisia väittämiä koskien internetperustaisen palveluiden käyttäjiä sekä heille merkittäviä asioita palveluiden käytössä ja niiden saavutettavuudessa. Edelleen väittämiä esitettiin koskien vastaajien edustamien organisaatioiden palvelutuotantoa ja sen kehitystä. Kyselyn lopuksi vastaajien mielipiteitä kartoitettiin vielä liittyen internetperustaisen asioinnin kykyyn kehittyä sekä tukea alueellista elinvoimaisuutta ja tasa-arvoisuutta.

Taustamuuttujina aineistossa ovat tiedot vastaajan edustamasta organisaatiosta, asemasta kyseisessä organisaatiossa sekä pääasiallisesta toiminta-alueesta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.