FSD3576 Ruoan merkitykset arjessa -kirjoitusaineisto 2021

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Miller, Ella (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)

Asiasanat

ateriat, eettinen kulutus, elintarvikkeet, elintaso, elintavat, köyhyys, ostokäyttäytyminen, ravintolat, ruoanvalmistus, ruoka, ruokailu, ruokakulttuuri, ruokavaliot, sosiaalinen media, syöminen, veganismi, vegetarismi

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu kirjoituksista liittyen ruoan merkitykseen ihmisten arjessa. Aineisto on kerätty kirjoituskutsulla, jota levitettiin Facebookissa sellaisissa ryhmissä, joissa käytiin keskustelua ruoasta. Osa yhmistä keskittyi yksinomaan ruokateemaan, osassa ruoka oli vain osa jotakin laajempaa teemaa. Aineisto on kerätty alun perin pro gradu -tutkielmaan, jossa tutkittiin ihmisten suhdetta ruokaan sekä ruoankulutuksen poliittisuutta.

Keruukutsussa kirjoittajia pyydettiin apukysymysten ohjaamina kirjoittamaan kolmesta eri aihekokonaisuudesta. Aluksi vastaajia pyydettiin kuvailemaan omaa suhdettaan ruokaan. Tähän liittyen kysyttiin muun muassa onko ruoka vastaajalle harrastus vai "pakollinen paha", ja millainen on vastaajan tyypillinen arki- tai juhla-ateria. Seuraavaksi pyydettiin pohtimaan ruoan poliittisuutta ja kysyttiin, ohjaako vastaajan ruokavalintoja esimerkiksi jokin eettinen periaate tai muu tekijä? Kysyttiin myös, kokeeko vastaaja, että hän voi ruokavalintojensa kautta jollain tapaa vaikuttaa yhteiskuntaan. Viimeiseksi pyydettiin kuvailemaan, millainen vastaajan unelma-ateria olisi, ja millaista ruokaa hän ei haluaisi syödä. Lisäksi kysyttiin, kokeeko vastaaja tällä hetkellä pystyvänsä syömään toivomallaan tavalla, ja jos ei, miksi näin on.

Taustatietona kysyttiin sukupuolta, ikäryhmää, koulutusta, yhteiskuntaluokkasamaistumista, sekä sitä, mistä Facebook-ryhmästä päätyi osallistumaan kirjoituskutsuun. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.