FSD3580 Seurakuntien työntekijäkysely 2012

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kirkon tutkimuskeskus

Asiasanat

avioliitto, hengellisyys, kirkko (instituutio), seurakuntaliitokset, seurakuntatyö, tasa-arvo, työntekijät, työyhteisöt, työympäristö, uskonnollisuus

Sisällön kuvaus

Evankelisluterilaisen kirkon seurakuntien työntekijäkyselyn 2012 teemoja ovat työlle annetut merkitykset, kirkon työ ja tulevaisuus, seurakuntien rakennemuutos ja strateginen suunnittelu, kirkon tehtävät, tasa-arvo, avioliitto sekä uskonnollisuus ja etiikka.

Aluksi kartoitettiin, millaisia merkityksiä vastaajat antavat työlle. Sen jälkeen tiedusteltiin heidän näkemyksiään kirkon yhteiskunnallisesta asemasta sekä kirkon toiminnasta ja sen tulevaisuudesta. Kiinnostuneita oltiin, mihin suuntaan vastaajat halusivat kirkon toimintaa viedä. Lisäksi vastaajilta kysyttiin, oliko heidän työalallaan ollut henkilöstömuutoksia viimeisen vuoden aikana, ja jos oli, millä tavoin ne olivat vaikuttaneet työyhteisöön ja työn tekemiseen. Kysyttiin myös, missä määrin kirkon strategiat ja linjaukset ovat vaikuttaneet seurakunnassa työn tekemiseen, ja mitä strategioita ja linjauksia vastaajat pitivät tärkeinä oman toimintansa kannalta. Vastaajilta tiedusteltiin myös näkemyksiä siitä, onko kirkkovuoden osiin tarvetta lisätä virsiä, ja millaista tarvetta uusille virsille kansainvälistyvä seurakuntaelämä on tuonut. Lopuksi kartoitettiin vastaajien mielipiteitä liittyen tasa-arvoon, avioliittoon sekä päätöksenteossa huomioon otettaviin eettisiin kysymyksiin.

Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan ikä, sukupuoli, työtehtävä ja työskentelyaika kirkon palveluksessa, seurakunnan koko, hiippakunta, työskentelypaikkakunta ja puoluekanta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.