FSD3600 Lasten kuritusväkivalta 2021

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Lastensuojelun keskusliitto

Asiasanat

kasvatus, kuritus, lapset (perheenjäsenet), lastensuojelu, pahoinpitely, perheväkivalta, vanhemmat, väkivalta

Sisällön kuvaus

Aineisto jatkaa Lastensuojelun keskusliiton tekemää lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan ja siihen liittyvien asenteiden kehitystä seuraavaa tutkimusta. Aineistonkeruu toteutettiin keväällä 2021 Taloustutkimuksen toimesta internet-paneelilla aiemmista vuosista poiketen koronaepidemian vuoksi.

Kyselyssä selvitettiin, onko vastaajien mielestä lasten ruumiillinen kuritus ainakin poikkeustapauksissa hyväksyttävä kasvatuskeino. Edelleen vastaajilta tiedusteltiin, onko joissakin tilanteissa oikeutettua ratkoa lasten ja vanhempien tai vanhempien keskinäisiä ristiriitoja fyysisellä väkivallalla. Vanhemmilta kysyttiin myös, ovatko he käyttäneet omien lastensa kasvatuksessa esimerkiksi tukistamista, luunappia, läimäytystä, väkivallalla uhkailua tai piiskaa. Lisäksi tiedusteltiin, onko heitä kuritettu lapsuudessaan omien vanhempiensa toimesta. Kysely sisälsi myös kysymyksen, salliiko laki lapsen ruumiillisen kurituksen. Lopuksi kysyttiin, kuinka haitallisia erilaiset kuritusmuodot voivat olla lapsen kehitykselle ja kasvulle.

Taustamuuttujina aineistossa ovat muun muassa sukupuoli, ikä, ikäryhmä, muutama aluemuuttuja, kotona asuvien alle 18-vuotiaiden lasten iät ja lukumäärä, koulutus, siviilisääty, talouden bruttotulot sekä työssäkäynti.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.