FSD3621 Yksityisen liikunta-alan työntekijöiden ja yrittäjien haastatteluja 2016-2017

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Koivunen, Tuija (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)

Asiasanat

kuntosalit, liikunnanohjaajat, liikunta, liikunta-ala, liikuntakeskukset, persoonallisuus, ruumiillisuus, sukupuolittuminen, työehtosopimukset, työhyvinvointi, työntekijät, työolot, yrittäjät

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu yksityisen liikunta-alan työntekijöiden ja yrittäjien haastatteluista. Aineiston teemana on työn tekemisen tavat yksityisellä liikuntapalvelualalla. Aineisto on osa Työsuojelurahaston rahoittamaa hanketta Uuden työn sukupuolistavat käytännöt ja sopimisen muodot (2016-2018).

Haastatteluissa haastateltavat kertovat yleisesti yrityksen historiasta ja nykytilasta, aikaisemmasta liikunta-alan koulutuksesta sekä yrityksen arjen toimimisesta ja profiloitumisesta liikuntapalvelualalla. Lisäksi tiedusteltiin miten haastateltavien ruumiillisuus ja persoonallisuus ilmenee työnteossa liikunta-alalla. Edelleen kysyttiin työntekijöiden työoloista ja sopimisesta liikuntakeskusten kanssa. Haastateltavat pohtivat myös liikunta-alan sukupuolittuneisuutta niin työntekijöiden kuin asiakaskunnan suhteen. Työntekijöiden ja yrittäjien haastatteluissa käytettiin eri haastattelurunkoja.

Taustatietoina on mainittu haastattelupäivä, haastateltavan sukupuoli, ammatti sekä haastateltavan työpaikan peitenimi. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.