FSD3623 Poliisibarometri 2018

Tekijät

  • Vuorensyrjä, Matti (Poliisiammattikorkeakoulu)
  • Fagerlund, Monica (Poliisiammattikorkeakoulu)

Asiasanat

kansalaiset, liikenneturvallisuus, luottamus, palvelut, poliisi (organisaatiot), rikokset, rikollisuus, rikosilmoitukset, turvallisuus, turvattomuus, uhrit, yleinen järjestys

Sisällön kuvaus

Poliisibarometri 2018 kartoittaa kansalaisten käsityksiä poliisin toiminnasta ja sisäisen turvallisuuden tilasta. Tutkimuksessa selvitettiin luottamusta poliisiin, poliisin legitimiteettiä, poliisipalveluiden saatavuutta, poliisin näkyvyyttä sekä rikollisuuden kokemuksia ja rikoksista ilmoittamista. Sisäministeriö rahoitti aineiston hankinnan.

Aluksi vastaajat arvioivat poliisin kykyä taata yleinen järjestys ja turvallisuus, poliisin eri tehtävien tärkeyttä sekä eri valvontamuotojen merkitystä liikenneturvallisuuden kannalta.

Kansalaisten turvallisuuden tunnetta ja huolta eri rikosilmiöistä kartoitettiin kysymällä, kuinka paljon eri asiat (mm. pahoinpitelyt, asuntomurrot, rattijuoppous, tietoverkkorikollisuus, seksuaalinen ahdistelu ja väkivalta) huolestuttavat. Lisäksi selvitettiin, kuinka turvalliseksi vastaaja kokee olonsa esimerkiksi kotona päiväsaikaan, keskustassa pimeän tultua tai asuinalueella myöhään perjantai- ja lauantai-iltoina. Kysyttiin myös, miten vakava ongelma rikollisuus on lähiympäristössä. Edelleen tiedusteltiin, onko vastaaja joutunut eri rikosten (mm. omaisuuden varastamisen, autovarkauden tai aseellisen uhkauksen) uhriksi, onko hän ollut todistajana tai asianomistajana rikosprosessissa sekä onko hän kokenut uhkailua tai painostusta jonkun rikosprosessiin osallistuvan taholta.

Poliisin tavoitettavuutta ja näkyvyyttä selvitettiin mm. kysymällä, kuinka usein poliisipartioita näkyy asuinalueella ja kuinka pitkä matka on lähimmälle poliisiasemalle. Poliisipalveluiden laatua arvioitiin kysymällä, onko vastaaja ollut yhteydessä poliisiin kuluneiden 12 kuukauden aikana, minkä asian takia ja miten häntä kohdeltiin. Kysyttiin myös, miten hyvin poliisi on onnistunut eri tehtävien hoidossa ja miten poliisipalvelut ovat kehittyneet asuinseudulla viime aikoina. Lisäksi vastaajat arvioivat poliisin suhtautumista eri kulttuureista lähtöisin oleviin ihmisiin sekä omaa luottamustaan poliisin, palo- ja pelastustoimen, yksityisten vartiointiliikkeiden, rajavartiolaitoksen, tullin ja puolustusvoimien toimintaan. Poliisin mahdollista korruptiota tiedusteltiin. Lopuksi kysyttiin, mitä velvollisuuksia vastaajilla on poliisia kohtaan ja kuinka usein vastaajat seuraavat uutisia eri uutiskanavista.

Taustamuuttujia olivat vastaajan sukupuoli, ikä, äidinkieli, koulutus, työmarkkina-asema, tuloluokka, kuntakoko, suuralue sekä vastaajan tai hänen lähisukulaisensa työskentely poliisissa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.