FSD3647 Opettajien ja ohjaajien ajatuksia sukupuoli- ja kulttuuritietoisesta ohjauksesta 2020

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto
  • Turun yliopisto. Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Asiasanat

ammatinvalinnanohjaus, intersektionaalisuus, koulutus, nuoret, ohjaamot, ohjaus (neuvonta ja opastus), oppilaanohjaus, perhetausta, peruskoulu, sosioekonominen asema, tasa-arvo, työnhaku, työvoimapalvelut, uraohjaus, vähemmistöt

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu opetus- ja ohjausalan ammattilaisten yksilöhaastatteluista, joissa aiheena on sukupuoli- ja kulttuuritietoinen ohjaus ja sen toteuttamistavat omassa työssä. Aineisto on kerätty osana Potentiaali - Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanketta.

Keskustelun runkona toimivat tietyt kysymykset ja teemat. Haastatteluissa selvitettiin esimerkiksi, miten ohjausta toteutetaan, ja miten nuoret tutustuvat tulevaisuuden koulutus- ja työuriin. Lisäksi haastatteluissa kysyttiin, miten haastateltavat tunnistavat ja osaavat ottaa huomioon ohjaustyössä yksilöiden välisiä eroja ja taustatekijöitä. Sitten haastatteluissa keskusteltiin myös, miten erilaiset poliittiset linjaukset ja lait on otettu huomioon ohjaustyössä, ja miten opinnoissa ja työyhteisössä on käsitelty tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä teemoja. Lopuksi haastatteluissa kysyttiin, millaista oli ohjaustyö koronakriisin aikana. Haastattelut toteutettiin etäyhteyksin vuonna 2020.

Taustatietoina on mainittu haastateltavan ammatti, koulutustausta, haastateltavan työpaikka ja työkokemus ohjausalalla vuosina. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.