FSD3658 Diplomaattien Twitter-kysely 2021

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

Twitter, diplomatia, kansainväliset suhteet, kuunteleminen, sosiaalinen media, suhdetoiminta, viestintä, vuorovaikutus

Sisällön kuvaus

Aineisto perustuu Twitteriä työssään käyttäville diplomaateille suunnattuun kyselyyn. Kyselyyn vastasi 108 islantilaista, ruotsalaista, suomalaista, tanskalaista ja virolaista diplomaattia.

Kyselyssä kartoitettiin suurlähetystöissä työskentelevien diplomaattien käsityksiä omasta vuorovaikutusosallisuudestaan Twitterissä sekä heidän aktiivisuuttaan twiittaamisen, uudelleentwiittaamisen, tykkäämisen sekä muiden käyttäjien ja uutisten seuraamisen suhteen. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan, miten hyvin heidän oma Twitterin käyttönsä täyttää sille asetetut tavoitteet ja mitä hyötyä Twitter-viestinnästä on heidän edustamansa valtion kannalta.

Kysely perustuu suurelta osin kahden tutkimusmittarin käyttöön. Vuorovaikutusosallisuutta mitattiin 18-osaisella Interaction Involvement Scale:lla, jonka sanoitusta muokattiin Twitter-viestintään sopivaksi. Twitter-viestinnän hyötyjä mitattiin 10-osaisella Public Relations Value Assessment -tutkimusmittarilla, jota myös muokattiin kontekstiin sopivaksi.

Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan toimipaikka (maantieteellinen alue) sekä tehtävä ja asema omassa suurlähetystössä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.