FSD3660 Elämänote-ohjelman hankkeiden toimintaan osallistuneiden ikäihmisten haastattelut 2019-2020

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Hoppania, Hanna-Kaisa (Ikäinstituutti)
  • Vilkko, Anni (Ikäinstituutti)

Asiasanat

arki, avuntarve, elämänkaari, elämänmuutokset, elämäntilanne, haasteet (ongelmat), ikääntyneet, osallistuminen, toiveet, vaikuttaminen

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu ikääntyneiden haastatteluista, joissa haastateltavat pohtivat elämänkulkua, arkea sekä Ikäinstituutin Elämänote -hankkeisiin osallistumista. Haastattelut toteutettiin vertaishaastatteluin ja Ikäinstituutti koulutti sekä tuki haastattelijoita hankkeen aikana. Haastateltavat ja haastattelijat eivät tunteneet toisiaan ennalta, mutta asuivat samalla alueella. Haastateltavia pyrittiin haastattelemaan yhteensä kolme kertaa, josta kaksi haastattelua tapahtui noin kahden viikon sisällä ja kolmas haastattelu noin vuoden päästä ensimmäisestä.

Haastatteluissa oltiin kiinnostuneita selvittämään ikääntyneiden arjen sujuvuutta sekä avuntarvetta. Haastatteluissa kysyttiin elämäntilanteesta, rajoittavista tekijöistä arjessa, jotka estävät elämästä omannäköistä elämää sekä tuesta, jota arjessa saatiin. Edelleen kysyttiin tulevaisuudesta ja siitä, miten haastateltavat uskovat pärjäävänsä tulevaisuudessa. Tämän lisäksi haastatteluissa kysyttiin elämänkulusta ja elämässä koetuista tärkeistä asioista. Haastateltavat pohtivat myös osallistumistaan sekä vaikutusmahdollisuuksiaan arjen toimintojen parissa. Viimeisessä haastattelussa haastateltavat saivat jättää oman viestinsä päättäjille aiheista, jotka he kokivat arvokkaiksi ikääntyneille tai johon he toivoivat parannusta yhteiskunnan tasolta. Jokaisessa kolmessa eri haastattelussa käytettiin omaa haastattelurunkoa.

Taustatietoina on mainittu sukupuoli, haastattelupäivämäärä sekä haastattelun kesto. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.