FSD3666 Julkisen alan työhyvinvointi 2018

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

  • Aineistoon ei liity muita kuvailevia tiedostoja

Tekijät

  • Keva

Asiasanat

esihenkilötyö, julkinen sektori, kirkon työntekijät, kunta-ala, tasa-arvo, työhyvinvointi, työkyky, työn kuormittavuus, työprosessit, työssä jatkaminen, työyhteisöt, työympäristö

Sisällön kuvaus

Aineistossa tarkastellaan kunta-alan ja kirkon henkilöstön kokemuksia työoloista ja työhyvinvoinnista. Kevan toteuttaman tutkimuksen kohderyhmänä ovat Julkisen alan eläkelain mukaan vakuutetut henkilöasiakkaat, eli kunta-alan, valtion budjetista rahoituksensa saavat valtion virastot ja laitokset sekä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työnantajien virka- ja työsuhteiset työntekijät.

Vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa erilaisiin väitteisiin. Kysymysten aihealueita olivat esihenkilötyö, työyhteisöjen toimivuus, työn organisointi ja turvallisuus, työn kuormittavuus ja työprosessit. Kysyttiin edelleen näkemyksiä osaamisen kehittämisestä ja kehittämismyönteisyydestä. Lisäksi kartoitettiin työntekijöiden ja työyhteisöjen voimavaroja kohdata muutoksia. Edelleen kiinnostuneita oltiin myös työkyvystä ja työssä jatkamisen tukemisesta, koetusta väkivallasta ja epäasiallisesta kohtelusta. Lopuksi kysyttiin työhyvinvoinnista, työssä koetusta ilosta sekä tasa-arvosta.

Taustamuuttujina aineistossa ovat ammattiasema, sukupuoli, työsuhteen laatu, toimintasektori, ikäryhmä sekä ammattiala.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.