FSD3678 Terveys ja videopelaaminen: pelaajien haastattelut 2021

Tekijät

Asiasanat

elektroninen urheilu, elämänhallinta, harrastukset, liikunta, nettiriippuvuus, pelihimo, riippuvuus, sosiaalinen vuorovaikutus, sosiaaliset suhteet, tietokonepelit, työyhteisöt, vapaa-aika

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu paljon videopelejä pelaavien henkilöiden haastattelulitteraatioista. Haastateltavia on valittu kahdesta eri kohderyhmästä. Osa haastateltavista on videopelejä kilpailullisesti vähintään 30 tuntia viikossa pelaavia henkilöitä, ja osa pelaamisen takia apua hakeneita henkilöitä. Aineisto on osa seurantatutkimusta.

Haastatteluissa vastaajaa pyydettiin aluksi kertomaan siitä, miten pelaaminen sai hänen kohdallaan alkunsa. Haastateltavaa pyydettiin myös kertomaan työurastaan, perheestään ja ystävistään. Seuraavaksi pyydettiin kuvailemaan normaali pelipäivä tai -viikko. Haastateltavaa pyydettiin lisäksi muun muassa kuvailemaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti yksi pelaamiskokemus edelliseltä kuukaudelta. Haastatteluissa kysyttiin myös tutkittavan muista harrastuksista sekä tyytyväisyydestä sen hetkiseen työhön. Pelaamiseen liittyen kysyttiin myös esimerkiksi sitä, pelaako haastateltava omasta mielestään liian paljon.

Taustatietona mainitaan mm. sukupuoli, haastatteluajankohta sekä tieto siitä, kumpaan haastateltavien ryhmään tutkittava kuuluu. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.