Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3693 Festivaalibarometri 2020

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kinnunen, Maarit (Lapin yliopisto. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti)

Asiasanat

COVID-19, arvot (käsitykset), elämyspalvelut, festivaalit, kulttuuritapahtumat, mielipiteet, musiikki, ohjelmistot (taiteet), populaarimusiikki, tapahtuma-ala

Sisällön kuvaus

Festivaalibarometri kokoaa tietoa suurten rytmimusiikkifestivaalien kävijöistä ja seuraa kävijöiden musiikki- ja festivaalimieltymysten muuttumista vuosien kuluessa. Vuonna 2020 mukana oli myös kysymyksiä liittyen koronapandemiaan. Aineisto sisältää kolme avokysymystä, joiden vastaukset soveltuvat myös laadulliseen analyysiin. Tutkimuksen toteutuksessa olivat mukana LiveFIN ry, Lapin yliopiston matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia sekä tutkimukseen osallistuneet festivaalit.

Kyselyn alussa vastaaja valitsee festivaalin, jota hänen vastauksensa kyselyn ensimmäiseen osioon koskee. Vastaajan tuli olla osallistunut kyseiselle festivaalille vuonna 2019 tai sitä ennen. Tähän valittuun festivaaliin liittyen kysyttiin vastaajan tyytyväisyyttä festivaaliin ja pyydettiin arvioimaan sen vaikutuksia järjestyspaikkakunnalle. Seuraavaksi kysyttiin, paljonko rahaa vastaaja käytti festivaalialueella ja sen ulkopuolella.

Yleisemmässä osassa kyselyä vastaajaa pyydettiin arvioimaan suomalaisia festivaaleja eri osa-alueittain. Kysyttiin esimerkiksi, mikä saisi vastaajan osallistumaan festivaaleille useammin. Edelleen kartoitettiin festivaalielämyksen kannalta tärkeitä asioita liittyen muun muassa esiintyjiin ja ohjelmistoon, ruokailu- ja anniskelupalveluihin, festivaalialueeseen ja festivaalien arvoihin.

Hintoihin liittyviä tekijöitä tarkasteltiin muun muassa kysymällä, kuinka paljon eri tuotteet tai palvelut saisivat maksaa. Seuraavaksi kysyttiin vastaajien todennäköisyyttä osallistua festivaaleille tulevina vuosina ja kartoitettiin avokysymyksellä syitä siihen, miksi osallistumista pidetään epätodennäköisenä. Lisäksi selvitettiin mieluisimpia musiikkityylejä, suhdetta musiikkiin sekä mitä festivaalia vastaaja pitää Suomessa kiinnostavimpana. Lopuksi esitettiin väittämiä koronapandemian vaikutuksiin liittyen sekä avokysymys siitä, miten pandemia on vaikuttanut vastaajan suhtautumiseen festivaaleihin.

Taustamuuttujina ovat syntymävuosi, sukupuoli, suurimmat kaupungit, muut kunnat maakunnittain, koulutus, ammattiryhmä, yhteiskuntaluokka ja vuositulot. Kyselyn avulla voidaan tehdä ajallista vertailua sarjan muihin aineistoihin, sillä useampana vuonna vastanneet voidaan yhdistää id-muuttujan avulla.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.