FSD3733 Luokanopettajien etäopetuskokemukset 2020

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

COVID-19, ammatillinen kehitys, arviointi, etäopetus, etätyö, koronavirukset, luokanopettajat, opettajat, opettajuus, opetus, työtavat, verkko-opetus

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu haastatteluista, joissa luokanopettajat kertovat kokemuksistaan etäopetuksesta keväällä 2020. Vastaajat ovat ala-asteen luokanopettajia.

Haastatteluissa haastateltavat kertovat omasta normaaliksi muotoutuneesta etäopetuspäivästä sekä siitä, miten etäopetuksen toteuttaa. Lisäksi haastateltavilta tiedusteltiin, mikä etäopetuksessa on tuntunut haastavalta sekä vastaavasti mikä on tuntunut hyvältä. Edelleen tiedusteltiin mikä on keskeistä hyvässä etäopetuksessa ja toisaalta mitä lähiopetuksesta kaipaa. Tämän jälkeen kysyttiin ajatuksista arvioinnin toteuttamisesta etäopetuksessa sekä koulun puolesta tarjottavasta tuesta etäopetukseen siirtymisessä. Lopuksi haastateltavilta kysyttiin vielä omasta ammatillisesta kehittymisestä etäopetuksen aikana.

Taustatietoina on mainittu haastateltavan sukupuoli sekä opetettava luokka. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.