FSD3747 Haastattelut varhaiskasvatusratkaisuista: monikulttuuristen perheiden huoltajat 2017

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

huoltajat, kotihoidon tuki, kotihoito, lapset (ikäryhmät), lapset (perheenjäsenet), lastenhoito, monikulttuurisuus, perhe-elämä, perhetutkimus, perhevapaat, päivähoito, työ, vanhemmat, vanhemmuus, varhaiskasvatus

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu monikulttuuristen perheiden huoltajilta kerätyistä tiedoista liittyen lasten hoitojärjestelyihin ja varhaiskasvatusratkaisuihin. Aineisto on osa monitieteistä Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyössä toteuttamaa Tasa-arvon kysymykset lasten varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja hoidon tukien järjestelmässä -hanketta (CHILDCARE).

Haastatteluissa kysyttiin aluksi lapsen ja perheen arjesta. Sen jälkeen kysyttiin perusteluita lastenhoidon ratkaisuille, esimerkiksi miten ja miksi on päädytty nykyiseen ratkaisuun. Tämän jälkeen tiedusteltiin, millaista tukea ja apua vastaajat ovat saaneet lastenhoitoon ja sen ratkaisuihin liittyen. Lisäksi tiedusteltiin työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä lastenhoitoon liittyvästä päätöksenteosta perheessä. Lopuksi kysyttiin perhevapaajärjestelmän ja varhaiskasvatuksen ajankohtaisista aiheista, kuten lasten kotihoidon tuen puolittamisesta vanhemmille, ja pyydettiin pohtimaan tulevaisuutta, millaista lapsen elämä on mahdollisesti 4-vuotiaana.

Haastatteluista seitsemän on suomeksi ja viisi englanniksi. Taustatietoina ovat luokiteltuina koulutustausta ja ikä sekä kuntaluokitus. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.