Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3751 Haastattelut varhaiskasvatusratkaisuista: nelivuotiaiden lasten huoltajat 2019

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

huoltajat, kotihoidon tuki, kotihoito, lapsen kehitys, lapset (ikäryhmät), lapset (perheenjäsenet), lastenhoito, perhe-elämä, perhetutkimus, perhevapaat, päivähoito, työ, vanhemmat, vanhemmuus, varhaiskasvatus

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu noin nelivuotiaiden lasten huoltajilta kerätyistä tiedoista liittyen lasten hoitojärjestelyihin ja varhaiskasvatusratkaisuihin. Aineisto on osa monitieteistä Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyössä toteuttamaa Tasa-arvon kysymykset lasten varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja hoidon tukien järjestelmässä -hanketta (CHILDCARE).

Haastatteluissa kysyttiin aluksi lapsen ja perheen arjesta, esimerkiksi mitä muutoksia viime haastattelun jälkeen on tapahtunut ja millaisia ratkaisuja lastenhoidon näkökulmasta on tehty. Sen jälkeen kysyttiin perusteluita lastenhoidon ratkaisuille, esimerkiksi miten ja miksi on päädytty nykyiseen ratkaisuun. Tämän jälkeen tiedusteltiin, millaista tukea ja apua vastaajat ovat saaneet lastenhoitoon ja sen ratkaisuihin liittyen. Lisäksi tiedusteltiin työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä lastenhoitoon liittyvästä päätöksenteosta ja neuvottelusta perheessä. Haastateltavia pyydettiin kertomaan, millainen on nelivuotiaan lapsen tyypillinen päivä. Haastateltavilta kysyttiin myös, millainen heidän asunkuntansa on nelivuotiaan lapsen näkökulmasta sekä tiedusteltiin, mitä mieltä haastateltava olisi, jos kunta tarjoaisi viisivuotiaille ilmaisen varhaiskasvatuksen. Lopuksi pyydettiin pohtimaan tulevaisuutta, esimerkiksi millaista perheen ja lapsen elämä on mahdollisesti neljän vuoden kuluttua haastatteluhetkestä.

Taustatietoina ovat luokiteltuina koulutustausta ja ikä sekä kuntaluokitus. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineistossa olevan "haastattelun nimi" satunnaistetun kunta- ja vastaajakoodin perusteella tämän ja seuranta-aineistojen FSD3750 sekä FSD3755 välinen vertailu on mahdollista. Seurantahaastattelut on kerätty samoilta huoltajilta lasten ollessa alle kaksivuotiaita vuosina 2016-2017 ja alle kouluikäisiä koronapandemian aikana vuosina 2020-2021.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.