FSD3798 Terveys ja videopelaaminen: pelaajien seurantahaastattelut 2022

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

elektroninen urheilu, elämänhallinta, harrastukset, liikunta, nettiriippuvuus, pelihimo, riippuvuus, sosiaalinen vuorovaikutus, sosiaaliset suhteet, tietokonepelit, työyhteisöt, vapaa-aika

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu paljon videopelejä pelaavien henkilöiden haastattelulitteraatioista. Osa haastateltavista on videopelejä kilpailullisesti vähintään 30 tuntia viikossa pelaavia henkilöitä, ja osa pelaamisen takia apua hakeneita henkilöitä. Haastattelut ovat seurantahaastatteluja. Samoja haastateltavia on haastateltu ensimmäisen kerran vuotta aikaisemmin. Ensimmäisen haastattelukierroksen haastattelut on arkistoitu numerolla FSD3678.

Seurantahaastatteluissa vastaajaa pyydettiin aluksi kertomaan siitä, onko pelaamisessa tapahtunut muutoksia vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Haastateltavaa pyydettiin myös kertomaan mahdollisista muutoksista työssään ja perheessään tai ystäväpiirissään. Seuraavaksi pyydettiin kuvailemaan tavallinen peliviikko päivä kerrallaan. Lisäksi pyydettiin kertomaan mahdollisimman tarkkaan yhdestä mieleen jääneestä pelikokemuksesta viimeisen kuukauden aikana. Haastatteluissa kysyttiin myös tutkittavan muista harrastuksista. Pelaamiseen liittyen kysyttiin myös esimerkiksi sitä, pelaako haastateltava omasta mielestään liian paljon.

Taustatietona mainitaan mm. sukupuoli, haastatteluajankohta sekä tieto siitä, kumpaan haastateltavien ryhmään tutkittava kuuluu. Haastattelutunnisteen avulla seurantahaastattelu on yhdistettävissä saman henkilön aikaisempaan haastatteluun. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.