Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3803 Opettajaopiskelijoiden haastatteluja elämän tarkoituksesta 2021

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

arvot, elämän tarkoitus, elämänodotukset, korkeakouluopiskelu, opettajat, opiskelijat, tavoitteet, tulevaisuus

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu Tampereen yliopiston opiskelijoiden haastatteluista liittyen elämän tarkoitukseen. Opiskelijat edustivat kaikkia kasvatustieteen ja kulttuurin tiedekunnan opintosuuntia, mukaan lukien tohtoriohjelma. Aineisto on kerätty alun perin pro gradu -tutkielmaan osana laajempaa Civic Purpose -hanketta.

Haastateltavilta kysyttiin muun muassa omista kiinnostuksen kohteista, näkemystä täydellisestä maailmasta ja elämän tarkoituksesta. Lisäksi kysyttiin esimerkiksi omassa elämässä tärkeimmiksi koetuista asioista, omasta hyvinvoinnista, korkeakouluopiskelusta sekä tulevaisuuden haaveista.

Taustatietona on kerrottu mm. haastateltavan ikäluokka, opiskelusuunta, opintojen etenemisvaihe sekä tieto työnteosta opintojen ohessa. Aineistosta on tehty myös html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.