Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3816 Ekososiaalinen hyvinvointi ja osallisuus: asukashaastattelut 2021

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

asuinalueet, asuinympäristö, asukkaat, asuminen, ekologisuus, hyvinvointi, kehittäminen, kestävä kehitys, luonto, luontosuhde, lähipalvelut, merkitys (tärkeys), osallisuus, sosiaaliset verkostot, yhteisöllisyys

Sisällön kuvaus

Aineisto käsittelee Peltolammin ja Multisillan asukkaiden osallisuutta sekä kokemuksia asuinalueiden viihtyvyydestä ja toimivuudesta. Aineisto koostuu asukkaiden haastatteluista, joissa keskeisessä osassa ovat hyvinvointi, kestävyys ja asuinalueiden kehittäminen. Aineisto on kerätty osana Ekososiaalinen hyvinvointi ja osallisuus. Asuinalueen erilaistumisen uusi dynamiikka (EKOS) -lähiötutkimushanketta. Tutkimuksen toteuttivat EKOS-hankkeen tutkijat yhteistyössä EmergentCommunity-tutkimushankkeen tutkijoiden kanssa. EKOS ja EmergentCommunity ovat osa Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan TaSSu-tutkimusyhteisöä.

Haastateltavilta tiedusteltiin ensin asuintietoja sekä kiinnittymistä asuinalueeseen. Heiltä kysyttiin, mitä asuinalue heille merkitsee ja mitä hyviä tai huonoja puolia siinä on. Lisäksi haastateltavilta kysyttiin, mikä heidät saa pysymään alueella ja mikä puolestaan saisi muuttamaan pois. Seuraavaksi haastatteluissa siirryttiin käsittelemään arkea alueella. Haastateltavia pyydettiin kuvailemaan normaalia päivän kulkua, kertomaan käyttämistään palveluista asuinalueella tai sen ulkopuolella sekä millaisiin aktiviteetteihin tai toimintoihin osallistuu. Haastateltavilta tiedusteltiin myös heidän sosiaalisista verkostoistansa asuinalueella sekä sen ulkopuolella. Erityisesti oltiin kiinnostuneita naapurien kanssa tapahtuvasta vuorovaikutuksesta, esimerkiksi naapuriavusta tai muista yhteisistä toiminnoista. Tämän jälkeen kysyttiin tarkemmin asuinalueen paikoista, mitkä ovat mieluisimpia ja missä taas ei mielellään käy. Haastateltavilta kysyttiin myös ajatuksia siitä, miten omasta arjesta saataisiin toimivampaa. Lopuksi haastateltavia pyydettiin pohtimaan, mitä hyvinvointi itselle tarkoittaa ja miten sitä pyrkii edistämään arjessa.

Seuraavassa osassa siirryttiin käsittelemään osallistumista asuinalueen kehittämiseen. Liikkeelle lähdettiin kysymällä ajatuksia kestävästä kehityksestä yleisesti ja asuinalueella sekä ilmastonmuutoksesta ja luonnon tilasta. Haastateltavilta kysyttiin, ovatko he miettineet omaa kulutusta kestävyyden näkökulmasta ja miten kestävyys ylipäätään näkyy omassa arjessa. Heiltä tiedusteltiin myös, onko asuinalueen yhteisöissä puhuttu kestävästä kehityksestä tai tehty jotain tämän eteen. Tämän jälkeen kysyttiin yleisesti ilmastonmuutoksesta, mitä sille pitäisi ylipäätään tehdä ja voisiko sille tehdä jotain paikallisesti. Lopuksi haastateltavilta tiedusteltiin, millainen olisi kestävä Peltolammi tai Multisilta sekä miten siellä elettäisiin ja oltaisiin.

Taustatietoina ovat päivämäärä, haastateltavan sukupuoli ja tieto haastattelijasta. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.