Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3828 Vuosina 1940-1990 sijaishuollossa lapsuutensa viettäneiden kokemuksia elämästään 2018

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

elämänkaari, huostaanotto, lapsuus, lastenkodit, lastensuojelu, lastensuojelulaitokset, perhe-elämä, sijaishuolto, sijaiskodit, sijaisperheet, sijaisvanhemmat, sijoitetut lapset

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu lapsuutensa sijaishuollossa viettäneiden haastatteluista. Haastatteluissa haastateltavat kertovat laajasti omista lapsuusmuistoistaan ja elämänkuluistaan. Haastateltavat ovat olleet sijoitettuna tai kasvattina joko sijoitusperheessä, lastenkodissa, koulukodissa tai muussa lastensuojelulaitoksessa vuosien 1940-1990 välillä.

Aluksi tiedusteltiin haastateltavien varhaislapsuudesta ja siitä millaiseen perheeseen on syntynyt. Lisäksi tiedusteltiin kokemuksista sijaishuollosta ja siitä, mitä ensimmäisestä sijoituksestaan muistaa sekä toisaalta minkä haastateltava arvelee olleen sijoituksen syynä. Tämän jälkeen oltiin kiinnostuneita sijoituspaikoista- ja perheistä sekä siitä millaista elämää haastateltava on sijoituspaikoissaan elänyt. Lisäksi oltiin kiinnostuneita yhteydenpidosta biologisiin vanhempiin sekä myös sosiaaliviranomaisiin sijoitusten aikana ja siitä, millaista tukea haastateltava on elämänsä aikana saanut. Haastateltavilta tiedusteltiin myös heidän kokemuksistaan sijoitusten jälkeen ja siitä millainen elämä, työura sekä perhetilanne heillä on nyt. Lopussa kysyttiin vielä siitä, miten haastateltava kokee sijoitusten vaikuttaneen elämäänsä yleisellä tasolla.

Taustatietoina on mainittu haastateltavan syntymävuosi viiden vuoden tarkkuudella, sukupuoli, asuinlääni, koulutus, ammattiala sekä tiedot eri sijoituspaikoista. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.