Opettajan muistilista aineistojen käytöstä

  • Käyttöehdot opiskelijoille: Opiskelijat voivat ladata Ailasta A- ja B-käyttöehdon aineistoja harjoitus- ja seminaaritöihin sekä tutkielmiin. C-käyttöehdon aineiston voi ladata ylempiin opinnäytteisiin graduista alkaen. Joissakin tapauksissa opiskelijat voivat saada käyttöönsä myös luvanvaraisia aineistoja (D).
  • Käyttöehdot opettajille: Opettajat voivat ladata opetuskäyttöön A- ja B-käyttöehdon aineistoja. Jos opettaja käyttää vain osia/otteita aineistoista analyysiharjoituksissa, ne voi antaa opiskelijoille sähköisinä tai paperilla. Jos kurssilla opiskelijat käyttävät koko tutkimusdataa, pitää jokaisen opiskelijan kirjautua Ailan käyttäjäksi ja ladata aineisto henkilökohtaisesti. On tärkeää, että opetukseen sisällytetään aineistojen käyttöehtojen tarkastelua. Opiskelijoita pitää muistuttaa aineisto-otteiden poistamisesta omalta koneelta, kun niitä ei enää käytetä.
  • Aineiston käyttöoikeus on aina henkilökohtainen ja aineiston lataaja on vastuussa lataamansa aineiston käytöstä. Jokaisen aineiston käyttäjän tulee itse kirjautua Tietoarkiston asiakkaaksi HAKA-tunnuksella, sitoutua käyttöehtoihin ja vasta sitten ladata aineisto omaan käyttöönsä. Opettajan jakaessa osa-aineistoja, kannattaa muistuttaa aineiston tuhoamisesta käytön jälkeen.
  • Kun aineiston käyttötarkoitus muuttuu selkeästi, on kyse uudesta käyttötarkoituksesta ja tarvitaan uusi hakemus. Esimerkiksi jos opettaja on tilannut aineiston tietyn kurssin opetukseen ja haluaisi käyttää sitä nyt uudelle kurssille tai tutkimukseen, täytyy tehdä uusi hakemus. Samaa aineistoa ei tarvitse ladata uudestaan, vaan voi jatkaa aiemmin ladatun ja mahdollisesti muokatun aineiston käyttöä. Jos kuitenkin käyttää tilaamiaan aineistoja edelleen samaan opinnäytetyöhön, mutta vain hieman eri tutkimuskysymykseen, ei uutta käyttölupaa tarvitse hakea.
  • Viittausohjeet: https://www.fsd.tuni.fi/fi/aineistot/aineistojen-kaytto-ja-lataaminen/aineistoon-viittaaminen/