Julkaistu 27.1.2015

Ailan tekijöiden ja asiakkaiden kokemuksia Tietoarkisto-lehdissä

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto rakensi palveluportaali Ailan talon sisällä Suomen Akatemian myöntämällä hankerahoituksella. Palveluportaalin rakentaminen oli ponnistus, johon käytännössä koko henkilökunta osallistui tavalla tai toisella. Tietoarkisto-lehdissä voit tutustua sekä Ailan rakentajien että käyttäjien kokemuksiin.

Syyskuussa 2014 ilmestynyt Tietoarkisto-verkkolehti 39 (1/2014) esittelee Ailaa ja antaa palveluportaalin rakentajille puheenvuoron. Painettu Tietoarkisto 2014 kertoo myös käyttäjien kokemuksia.

Verkkolehden juttu "Tietoarkiston omat asiantuntijat rakensivat palveluportaali Ailan – Tavoitteena nopea aineistojen toimitus ja tyytyväiset asiakkaat” kertoo Ailan rakentamisen taustoista ja prosessista. Jutussa ”Ailan englanninkielinen versio palvelee myös suomenkielistä tutkijaa” tietoarkiston kielenkääntäjä kertoo käyttöliittymän kääntämisen haasteista.

Tietoarkisto-lehteä voit selata verkossa vapaasti ja painetun lehden saat tilaamalla maksutta tietoarkistosta osoitteesta fsd@uta.fi.

Lisätietoa

Tietoarkisto 40 (2/2014)

Tietoarkisto 39 (1/2014)