FSD1148 Kunnallisalan ilmapuntari 1999: kunnanjohtajat

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Asiasanat

johtaminen, kunnallishallinto, kunnallistalous, kunnanjohtajat, kunnat, muuttoliike, poliittiset asenteet, pormestarit, vaikuttaminen, vallanjako

Sisällön kuvaus

Kunnanjohtajilta kysyttiin mm., miten he arvioivat kunnanjohtajilta vaadittavien erilaisten ominaisuuksien ja taitojen merkityksen muuttuvan tulevaisuudessa. Heitä pyydettiin myös arvioimaan, mitkä mainituista ominaisuuksista ja taidoista ovat heidän vahvuuksiaan. Kunnan johtamisjärjestelmää ja johtamismallin muutosta tutkittiin useamman kysymyksen avulla. Erikseen pyydettiin arvioimaan ns. pormestarimalliin siirtymisen vaikutuksia. Lisäksi selvitettiin eri tahojen tosiasiallista vaikutusvaltaa kunnallisessa päätöksenteossa, kunnallisen johtamisen onnistumista eri sektoreiden hallinnossa ja erityisesti kunnan ylimmän johdon onnistuneisuutta henkilöstöjohtamisessa sekä eri tahojen yhteistyön toimivuutta.

Taustamuuttujia olivat vastaajan asema kunnan johdossa, sukupuoli, ammatillinen koulutus, puoluekanta, järjestöjen jäsenyys sekä kunnan asukasmäärä, palveluvaltaisuuden aste, maakunnallinen liitto, jonka alueella kunta sijaitsee ja vastaajan arvio kunnan tulevaisuudesta muuttovoitto- tai -tappiokuntana.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.