FSD1203 Kaupunkipalvelututkimus 1993

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Paasikallio, Martti (Efektia)
  • Miettinen, Heikki (Efektia)
  • Varhe, Seppo (Efektia)

Asiasanat

arki, asuminen, julkiset menot, julkiset palvelut, kaupungit, koulunkäynti, kulttuuripalvelut, kunnallistalous, kunnat, lastenhoito, liikuntapalvelut, osallistuminen, terveydenhoito, vaikuttaminen, vanhustenhuolto

Sisällön kuvaus

Kaupunkipalvelututkimus 1993 kartoitti kuntien asukkaiden mielipiteitä kaupungin hallinnon ja palvelujen nykytilanteesta ja kehittämistarpeista. Vastaajilta kysyttiin asuinalueesta ja asumisesta, lasten päivähoidon järjestämisestä, neuvolapalveluista, ala- ja yläasteesta, terveyspalveluista, vanhusten hoidosta, kulttuuri- ja liikuntapalveluista, vaikutusmahdollisuuksista kaupungin asioihin sekä kunnan tiedottamisesta. Tämän jälkeen vastaajille esitettiin kunnan talouteen liittyviä kysymyksiä. Heiltä tiedusteltiin esimerkiksi mistä kunnan palveluista he olisivat valmiita tinkimään. Lopuksi kysyttiin kuntalaisten arkielämästä sekä mahdollisista muuttoaikeista. Taustakysymyksinä olivat ikä, sukupuoli, elämäntilanne, koulutus, lasten lukumäärä, ammattiasema, työpaikan sijainti ja kulkuväline, jota käyttää työmatkoilla.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.