FSD2163 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 1997: perhepäivähoito

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Heikkinen, Erja (Vaasan yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)

Asiasanat

julkiset palvelut, järjestäminen, kehittäminen, kunnat, lastenhoito, ohjaus (neuvonta ja opastus), palvelutuotanto, perhepäivähoidon ohjaajat, perhepäivähoito, päivähoito

Sisällön kuvaus

Perhepäivähoidon ohjaajille suunnattu kysely kartoittaa kuntien perhepäivähoitopalvelujen laajuutta, tuottamista, ohjausta ja johtamista sekä kehittämistä perhepäivähoidon ohjaajien näkökulmasta. Aineisto on osa KuntaSuomi 2004 -tutkimusohjelman sosiaali- ja terveyssektorin moduulia. Lasten päivähoitoa on tarkasteltu vuosina 1997, 1999 ja 2003 perhepäivähoidon ohjaajien lisäksi myös päiväkodin johtajien ja päivähoitotoimen johtavien viranhaltijoiden näkökulmista.

Aluksi kartoitettiin perustietoja perhepäivähoitopalveluista. Vastaajilta kysyttiin esimerkiksi, paljonko lapsia on kunnan perhepäivähoidossa, kuinka he jakautuvat eri ikäryhmiin ja onko kunnallisessa perhepäivähoidossa lapsia muista kunnista. Lisäksi tiedusteltiin, paljonko kunnan perhepäivähoidossa on työntekijöitä, kuinka he jakautuvat eri tehtäviin ja kuinka suuret olivat kunnan perhepäivähoidon käyttö- ja henkilöstömenot sekä käyttötalouden tulojen määrä.

Seuraavaksi tarkasteltiin perhepäivähoidon ohjausta ja johtamista. Vastaajia pyydettiin arvioimaan kunnan päivähoidosta vastaavan luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyviä ominaisuuksia, eri tahojen, kuten valtion keskushallinnon viranomaisten ja päivähoitohenkilökunnan vaikutusta perhepäivähoitopalveluiden toimintaan sekä kysyttiin, onko perhepäivähoitopalveluista toteutettu asiakkaille suunnattuja kyselyitä. Sen jälkeen tiedusteltiin tuloksellisuuden mittaamisesta, laadun ja vaikuttavuuden arvioimisesta oman kunnan perhepäivähoidossa sekä tulosmittauksen käyttöönotosta ja käytöstä perhepäivähoidossa yleensä. Lopuksi tarkasteltiin kehittämispolitiikkaa. Vastaajilta kysyttiin esimerkiksi onko kunnan perhepäivähoidossa toteutettu erilaisia muutoksia vuoden 1992 jälkeen, millainen on perhepäivähoidon toimintaan liittyvien eri tekijöiden nykytila ja millaisiin asioihin perhepäivähoidon kehittämisen tulisi lähivuosina kohdistua.

Taustamuuttujia ovat esimerkiksi sukupuoli, äidinkieli, syntymävuosi, virka tai toimi, työkokemus, koulutustaso, korkein tutkinto ja luottamustehtävissä toimiminen.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.