FSD2227 Terveyden edistämisen barometri 2006: kunnat

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Terveyden edistämisen keskus

Asiasanat

johtajat, kansanterveys, kunnat, lapset (ikäryhmä), muutos, terveyden edistäminen, terveys, terveyskasvatus, terveyspalvelut, tulevaisuus, tupakointi, työkyky, yhteistyö

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa tarkasteltiin kuntien terveyden edistämisen nykytilaa ja tulevaisuutta. Ajankohtaisia teemakysymyksiä esitettiin väestöryhmien välisistä terveyseroista, lasten ja nuorten terveydestä, tupakoimattomuuden tukemisesta ja Terveys 2015 -kansanterveysohjelman terveyden edistämisen aluekierroksesta. Vastaajat olivat kuntien terveysjohtajia ja lautakuntien puheenjohtajia. Samoja kysymyksiä on esitetty myös järjestöjohtajille (FSD2228).

Vastaajat arvioivat terveyden edistämisen keskeisiä sisältöjä, kuten liikunnan lisäämistä, sosiaalisten verkostojen tukemista sekä ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä. Vastaajat pohtivat, miten muun muassa ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä henkilökunnan osaamista kehitetään vuonna 2006. Kysyttiin myös, kenen vastuulla terveyden edistäminen ensisijaisesti kunnassa ja kuntayhtymässä on, ja mitkä tekijät ohjaavat terveyden edistämistä.

Terveyden edistämisen rakennetta selvitettiin kysymyksillä edistämistyöhön käytetystä työajasta ja palvelujen saatavuudesta. Tiedusteltiin, miltä terveyden edistämisen tulevaisuus näyttää Suomessa. Kysyttiin myös, miten kuntien yhteistyö esimerkiksi järjestöjen ja eri hallinnonalojen kanssa kehittyy tällä saralla seuraavan viiden vuoden aikana.

Teemakysymyksellä kartoitettiin, miten vastaajien toimialalla on huomioitu työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen painottuvaa työtä, liikunnan lisäämiseen ja monipuolistumiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä mielenterveystyötä. Lisäksi kysyttiin, mihin väestöryhmiin terveyden edistämistyötä pitäisi erityisesti kohdistaa ja miten kunnat ovat kaventaneet sosioekonomisia terveyseroja. Lasten, kouluikäisten ja nuorten terveyden edistämistä selvitettiin kysymyksillä erityishuomiota vaativista (kotiolot, kaveripiiri, ravitsemus jne.) ja kouluun liittyvistä (esim. turvallinen kouluympäristö, kouluterveydenhuolto, kouluruokailu) tekijöistä. Vastaajat punnitsivat myös tupakoimattomuuden edistämistä. Lisäksi vastaajilta kysyttiin mielipiteitä vuoden 2006 terveyden edistämisen aluekierroksella jaetusta informaatiosta. Taustamuuttujia ovat kunnan/kuntayhtymän koko, lääni ja vastaajan asema.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.