FSD2309 Konfliktit ja stressi opettajan työssä 1993

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Haikonen, Matti (Helsingin yliopisto. Sosiaalipsykologian laitos)

Asiasanat

kasvatus, konfliktit, koulukiusaaminen, koulut, luokanopettajat, opettajat, opetusmenetelmät, ristiriidat, seuraamukset, stressi, työ -- jakaminen, työrauha

Sisällön kuvaus

Tutkimuksella pyrittiin selvittämään opettajan työhön liittyvien konfliktien merkitystä stressinaiheuttajana. Keskeisimmät tutkimuskysymykset koskivat konfliktien stressaavana kokemisen syitä sekä niitä keinoja, joita opettajat käyttävät selviytyäkseen stressistä.

Aineisto koostuu itävantaalaisten luokanopettajien keväällä 1993 tehdyistä teemahaastatteluista, joilla selvitettiin opettajien käsitystä työnkuvastaan, yleisiä luokassa ilmeneviä rasitustekijöitä sekä opettajien stressioireita ja niiden yleisyyttä. Lisäksi selvitettiin sosiaalisten konfliktien rasittavuutta, esiintymistiheyttä, konfliktien ratkaisumalleja ja seurauksia sekä työyhteisön suhtautumista konflikteihin. Jokainen haastateltava antoi myös vähintään yhden esimerkin sosiaalisesta ristiriitatilanteesta, sen ratkaisusta ja seurauksista.

Taustamuuttujina arkistoidussa aineistossa ovat luokanopettajien ikä ja sukupuoli. Haastateltavat olivat iältään 23 - 59 -vuotiaita. Koko aineisto koostuu 50 haastattelusta, jotka ovat keskimäärin 13 sivua pitkiä. Yhteensä aineistossa on noin 651 sivua.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.