FSD2441 Vuonna 1968 syntyneiden elämänprosessit 2001

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Martikainen, Liisa (Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta)

Asiasanat

alkoholinkäyttö, arvot, elintavat, elämänodotukset, elämäntilanne, huumeet, ihmissuhteet, parisuhde, sosiaaliset suhteet, terveyskäyttäytyminen, tyytyväisyys, työssäkäynti, vapaa-aika, väkivalta

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa tutkittiin vuonna 1968 syntyneiden henkilöiden elämänprosesseja ja se on jatkoa vuonna 1984 Maijaliisa Rauste-von Wrightin toteuttamaan tutkimusprojektiin. Tutkimusjoukko koostuu henkilöistä, jotka ottivat osaa aiempaan tutkimukseen. Vuoden 1984 tutkimusta ei ole arkistoitu tietoarkistoon.

Ensimmäisen osion kysymyksissä tiedusteltiin vastaajien tyytyväisyyttä elämäntilanteeseensa ja sosiaalisiin suhteisiinsa sekä työssä viihtymistä. Näihin teemoihin liittyen kysyttiin myös erityisiä syitä tyytyväisyyteen tai tyytymättömyyteen. Lisäksi haluttiin tietää, mitä työ tai sen puuttuminen merkitsee vastaajille sekä kysyttiin myös vapaa-ajan vietosta ja riittävyydestä.

Toisessa osiossa kartoitettiin vastaajien arvoja ja heille tärkeitä asioita. Vastaajat saivat arvioida asioiden, kuten läheiset ja turvalliset ihmissuhteet, terveys sekä raha/omaisuus, tärkeyttä asteikolla ei ollenkaan tärkeästä hyvin tärkeään.

Seuraavaksi selvitettiin vastaajien tulevaisuuden näkymiä. Osiossa kysyttiin muun muassa näyttääkö tulevaisuus toiveikkaalta vai uhkaavalta ja mistä tämä toiveikkuus tai uhkaavuus johtuvat. Lisäksi kysyttiin tulevaisuuden tavoitteista.

Neljännessä osiossa pyydettiin vastaajia arvioimaan minkälaiset asiat ovat heidän mielestään yleensä suomalaisille tärkeitä. Aihepiirit vastasivat toisessa osiossa käsiteltyjä.

Ihmissuhteisiin liittyen kysyttiin muun muassa vastaajien parisuhdehistoriasta, lapsista ja tyytyväisyydestä parisuhteeseen. Tämän jälkeen käsiteltiin ihmissuhteiden vaikeita puolia kysymyksillä vastaajien kokemuksista henkisestä tai fyysisestä väkivallasta parisuhteessa tai perhe- ja kaveripiirissä. Lisäksi vastaajat arvioivat myös fyysisen väkivallan hyväksyttävyyttä erilaisissa tilanteissa.

Seuraavaksi haluttiin tietää miten vastaajat reagoivat ongelmatilanteisiin. Osiossa esitettiin kaksi erilaista tilannetta ja pyydettiin valikoimaan ja asettamaan lueteltuja reagointitapoja, kuten suuttuminen, itkeminen ja itsensä syyttäminen, aikajärjestykseen.

Viimeisen osion kysymykset koskivat vastaajien elämäntapoja. Tähän liittyen kysyttiin tupakan, alkoholin ja huumeiden käytöstä sekä lopuksi tiedusteltiin, noudattavatko vastaajat jotakin elämäntapaa, kuten kasvissyöntiä, boikotteja tai kestävään kehitykseen tähtäävää toimintaa.

Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat vastaajan sukupuoli, syntymäaika, siviilisääty, ammatti ja toimenkuva.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.