FSD2614 Tietokonepelaaminen naisten arjessa 2008

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Toivonen, Saara (Tampereen yliopisto. Naistutkimuksen laitos)

Asiasanat

Internet, ajankäyttö, arki, naiset, pelaaminen, sosiaaliset suhteet, tietokoneet, tietokonepelit, verkkopelit, verkkoyhteisöt

Sisällön kuvaus

Kysely on tehty naistutkimuksen pro gradu -tutkielmaa varten. Kysymysten aihepiirejä olivat pelaamiskäytännöt, mahdollisuudet pelaamiseen, tietokonepelaaminen ihmisten välisissä suhteissa ja oma pelaaminen. Aineisto sisältää myös avokysymysten vastaukset.

Pelaamiskäytäntöjä koskevassa osiossa kysyttiin muun muassa, missä vastaajat käyttävät tietokonetta, kuinka usein he pelaavat ja miten pelaaminen vaikuttaa muiden asioiden tekemiseen. Aihepiirin avokysymyksissä sai täydentää vastauksiaan monivalintoihin ja lisäksi kysyttiin tyytyväisyydestä pelaamiseen käytettyyn aikaan sekä mitä asioita vastaajat yleensä tekevät pelaamisen lomassa.

Seuraavassa osiossa tiedusteltiin, missä pelaamiseen käytetty tietokone sijaitsee, täytyykö tietokoneen käyttövuoroista neuvotella muiden käyttäjien kanssa ja onko vastaajien pelaamiseen käytetty aika joskus ristiriidassa muiden ihmisten asettamien vaatimusten kanssa. Avokysymyksissä pyydettiin vastaajia muun muassa kertomaan tietokoneen käyttöön liittyvästä päätäntävallasta, koneen jakamisesta ja näihin liittyvistä ristiriidoista. Lisäksi vastaajilta kysyttiin, joutuvatko he neuvottelemaan muiden ihmisten kanssa saadakseen pelata häiriöttömästi ja keskeytyksittä.

Ihmissuhteisiin liittyvässä osiossa kysyttiin esimerkiksi, kenen kanssa vastaajat pelaavat tietokoneella, keskustellaanko peleistä muiden kanssa pelien ulkopuolella, millainen asema pelaamisella on tuttavapiirissä ja kuinka usein pelaamista tarvitsee perustella tai selitellä muille. Avokysymyksissä pyydettiin tarkentamaan vastauksia ja kertomaan laajemmin näihin liittyviä ajatuksia.

Viimeisessä osiossa kysyttiin muun muassa tietokonepeleistä opituista taidoista, pelimaailmaan uppoutumisesta sekä, millaisia tunteita ja ruumiillisia tuntemuksia pelaaminen aiheuttaa. Avokysymyksissä kysyttiin muun muassa sukupuoleen liittyvistä asioista peleissä sekä lisäksi pyydettiin kertomaan, mikä tekee pelistä hyvän, huonon, kiinnostavan tai epäkiinnostavan ja luettelemaan esimerkkejä tällaisista peleistä.

Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat muun muassa syntymäaika, koulutus, ammatti, kotitaloudessa asuvien henkilöiden määrä ja kuukausitulot.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.