FSD2717 Nuorten aikuisten avohoidollinen mielenterveyskuntoutus 2010-2012: yhteistyökumppaneiden haastattelut

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Juhila, Kirsi (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Günther, Kirsi (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Kaartamo, Riina (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Kulmala, Anna (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Raitakari, Suvi (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Saario, Sirpa (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)

Asiasanat

aikuisuus, arki, arviointi, asiakaslähtöisyys, asuminen, eriarvoisuus, hoitomenetelmät, hoivapalvelut, hoivatyö, hyvinvointi, kuntoutus, mielenterveysongelmat, mielenterveyspalvelut, mielenterveystyö, moniammatillisuus, nuoret, psykiatrinen hoito, psykiatrinen kuntoutus, sairastuminen, tukipalvelut, yhteistyö

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää vakavaa mielisairautta sairastaville nuorille aikuisille suunnatun kuntoutusjakson palveluja tuottavien yhteistyökumppaneiden litteroituja haastatteluja. Aineistossa on haastateltu kuntoutusjakson asiakkaiden kannalta keskeisiä hoidon, kuntoutuksen ja asumisen ammattilaisia.

Haastatteluissa on edustettuina psykiatrisen sairaalan, avohoidon, kuntoutuksen ja asumispalvelujen sekä asiakasohjauksen työntekijöitä. Haastattelut ovat löyhiä teemahaastatteluja ja niissä käsitellään asiakasohjausprosessia kuntoutuksen piiriin, kuntoutujan, ammattilaisten sekä omaisten välisiä yhteistyösuhteita sekä asiakaslähtöisyyttä. Haastattelut tehtiin yhteistyökumppaneiden työtiloissa ja ne kestivät tunnista kahteen tuntiin.

Taustatietoina on mainittu yhteistyökumppanin toimiala sekä haastatateltavan yhteistyökumppanin edustajan ammattinimike ja sukupuoli.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.