FSD2758 Kuudesluokkalaisten käsityksiä leikistä, koulusta ja harrastuksista 2008

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Suomen UNICEF

Asiasanat

harrastukset, kiusaaminen, koululaiset, koululiikunta, lapset (ikäryhmä), leikkiminen, oppilaat, peruskoulu, vapaa-ajantoiminnat, välitunnit, ystävät

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin peruskoulun kuudesluokkalaisten käsityksiä leikistä, koulusta, harrastuksista ja vapaa-ajasta.

Aluksi kysyttiin, onko vastaajien mielestä kaikilla lapsilla oikeus leikkiä, onko oikeus leikkiin lakisääteistä, milloin lapset yleensä lopettavat leikkimisen, lopettavatko liian aikaisin ja miksi vastaajat itse lopettivat leikkimisen. Seuraavaksi esitettiin kysymyksiä koulusta ja välitunneista. Kysyttiin, onko luokassa tai koulussa säännöt, joita kaikkien tulee noudattaa, puhutaanko niissä kiusaamisesta, reiluudesta ja toisten huomioon ottamisesta sekä onko koulupihalla tarpeeksi leikki- ja pelipaikkoja. Lisäksi kysyttiin, montako kaveria vastaajilla on omassa koulussaan ja ovatko liikuntatunnit kivoja useimmiten, joskus, harvoin vai ei koskaan. Harvoin tai ei koskaan vastanneilta kysyttiin myös syitä vastaukseensa (esim. liiallinen kilpailu, liiallinen leikkiminen, kaikki eivät pääse pelaamaan yhtä paljon, epätasapuolinen kohtelu tai kiusaaminen liikuntatunneilla). Välitunteihin liittyen esitettiin vielä väittämiä, joissa käsiteltiin yksinäisyyttä, kiusatuksi tulemista ja kiusaamista.

Tämän jälkeen selvitettiin, miten vastaajat käyttävät vapaa-aikansa. Lueteltuja vapaa-ajan viettotapoja olivat muun muassa liikkuminen ja leikkiminen, ohjatut harrastukset ja kerhot, internet, tietokonepelit, lukeminen, kotityöt, käsityöt, kavereiden kanssa oleilu, musiikin kuuntelu ja lemmikkien hoito. Lisäksi kysyttiin, onko ympäristössä vastaajien ikäisille tarpeeksi leikki- ja oleskelupaikkoja, onko vastaajilla riittävästi kavereita sekä kuinka usein nämä tapaavat kavereitaan vapaa-ajalla.

Loput kysymykset liittyivät ohjattuihin vapaa-ajan harrastuksiin. Aluksi kysyttiin ovatko vastaajat mukana tai olleet joskus mukana ohjatussa harrastustoiminnassa. Niitä, jotka vastasivat ei, pyydettiin erittelemään syitä, kuten perheen rahatilanne, harrastusmahdollisuuksien puute, ajan puute, vanhempien hyväksynnän puute tai kiinnostuksen puute. Vastaajat, jotka olivat joskus olleet mukana ohjatussa harrastustoiminnassa, mutta lopettaneet sen, erittelivät myös syitään lopettamiselle. Ohjatussa harrastustoiminnassa mukana olevilta kysyttiin, kuinka usein he käyvät harrastuksissa, onko harrastusten määrä sopiva ja mitä he harrastavat. Lopuksi esitettiin väittämiä, joissa käsiteltiin muun muassa harrastuksiin liittyviä ponnisteluita, vaativuutta, lahjakkaimpien suosimista, totisuutta, kilpailuhenkeä ja menestyksen tärkeyttä.

Taustatietoina aineistossa ovat vastaajan sukupuoli, vanhempien akateemisuus, pysyvät näkyvät sairaudet tai vammat, vastaajia ulkonäössään häiritsevät seikat ja suhtautuminen omaan ulkonäköön sekä etninen tausta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.