FSD2851 Henkilöstöpalveluyritysten työntekijöiden haastattelut 2013

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Koivunen, Tuija (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Kinnunen, Taina (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)
  • Parviainen, Jaana (Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö)

Asiasanat

etnisyys, henkilöstöhankinta, konsultointi, konsulttitoimistot, palkkatyö, persoonallisuus, rekrytointi, ruumiillisuus, sosiaaliset taidot, tietotekniikka-ala, toimeksianto, työ, työelämä, työhönotto, työnantajat, työnhaku, työntekijät, työttömyys, ulkoistaminen, ulkonäkö

Sisällön kuvaus

Aineisto sisältää henkilöstöpalveluyrityksissä suorarekrytoinnin parissa työskentelevien henkilöiden haastatteluja. Haastattelut on tehty kolmen yrityksen eri toimipisteissä. Haastateltavien joukossa on yrityksen perustaja, kaksi rekrytointikonsulttia, kaksi henkilöstökonsulttia, yksikön päällikkö, psykologi, aluepäällikkö ja tiiminvetäjä. Haastatteluissa käydään läpi rekrytointiprosessia erityisesti tietotekniikka-alalla.

Haastattelujen alussa haastateltavilta kysytään heidän taustastaan, kuten koulutuksesta, työkokemuksesta ja nykyisestä työkuvasta. Tämän jälkeen kysytään suorarekrytointiprosessiin liittyviä kysymyksiä esimerkiksi toimeksiannosta sekä rekrytointiprosessin kulusta ja kestosta. Seuraavaksi tiedustellaan rekrytoitaviin henkilöihin kohdistuvista emotionaalisista, sosiaalisista ja esteettisistä vaatimuksista. Kysytään esimerkiksi vaikuttavatko sosiaaliset taidot, ulkonäkö, etninen tausta, vaatetus, yleinen olemus tai ikä ja sukupuoli työn saantiin. Haastattelun lopuksi kysytään vielä rekrytointialan tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä ja tiedustellaan omaan urakehitykseen vaikuttavia tekijöitä.

Taustatietoina on kerrottu haastattelupäivämäärä, haastateltavan sukupuoli ja ammattinimike tai rooli yrityksessä sekä yrityksen tunniste.

Aineisto on kerätty osana Suomen Akatemian rahoittamaa "Working Body in the Post-Industrial Economy" (WORKBOD) -tutkimushanketta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.