FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Oikeusministeriö

Asiasanat

asunnonvälitys, asunto-osakeyhtiölaki, asunto-osakeyhtiöt, isännöitsijät, kiinteistönvälitys, toiminnantarkastus, toimivuus, viestintä

Sisällön kuvaus

Oikeusministeriön vuoden 2013 lopulla toteuttamassa kyselyssä selvitettiin vuonna 2010 voimaan tulleen uuden asunto-osakeyhtiölain (AOYL:n) toimivuutta sekä täytäntöönpanon ja vaikutusten toteutumista. Kysely tehtiin erillisenä taloyhtiöiden osakkaille, hallitusten jäsenille, isännöitsijöille ja kiinteistönvälittäjille. Tämä aineisto käsittää kiinteistönvälittäjien vastaukset.

Kiinteistönvälittäjien kyselyn kysymykset liittyivät isännöitsijäntodistukseen ja asuntokauppaan. Isännöitsijäntodistuksesta kysyttiin, oliko isännöitsijäntodistuksen saaminen hidastunut tai nopeutunut ja oliko sen hintaa korotettu kesäkuun 2010 tai helmikuun 2013 jälkeen. Tämän jälkeen tiedusteltiin, oliko vastaaja saanut pyynnöstä isännöitsijäntodistuksen ilman tilinpäätös- toimintakertomus- ja talousarviotietoja tai suppeamman isännöitsijäntodistuksen vuokrausta varten. Mikäli kiinteistönvälittäjä ei näitä ollut saanut, kysyttiin häneltä siihen syytä. Niin ikään kysyttiin, oliko kiinteistönvälittäjä pyynnöstä saanut isännöitsijäntodistuksen liitteenä kunnossapitotarveselvityksen tai pelkän lainanosuuslaskelman ja mikäli ei ollut, mistä syystä. Vastaajalta tiedusteltiin vielä oliko hän saanut asunto-osakeyhtiölain voimaantulon jälkeen paremmin yhtiötä ja asuntoa koskevaa tietoa isännöitsijältä ja isännöitsijäntodistuksesta, tulisiko isännöitsijäntodistukseen aina liittää kaikki merkitykselliset selvitykset taloyhtiön rakennuksista ja oliko uusi asunto-osakeyhtiölaki vaikuttanut asuntokauppoihin.

Taustamuuttujina aineistossa oli vastaajan kokemus kiinteistönvälitysalalta, koulutustaso, koulutusala ja kiinteistönvälitystoimiston sijainti.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.