FSD3007 Tervaskannot-kysely 1996

Tekijät

  • Hervonen, Antti (Tampereen yliopisto. Terveystieteen laitos)
  • Jylhä, Marja (Tampereen yliopisto. Terveystieteen laitos)

Asiasanat

ajankäyttö, aktiivisuus, avuntarve, elämäntilanne, kodinhoitoapu, kotipalvelut, kotona asuminen, pitkäikäisyys, terveydentila, vanhukset

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin pitkän iän salaisuuksia tarkastelemalla 90 vuotta täyttäneiden tamperelaisten asumiseen, avun saamiseen, toimintakykyyn ja arkeen liittyviä asioita.

Aluksi tutkittavilta kysyttiin kenen kanssa he asuvat ja auttaako joku heitä kotona esimerkiksi pukeutumisessa, peseytymisessä ja ruoanlaitossa. Henkilökohtaista avunsaantia ja kodinhoitoapua selvitettiin tarkemmin kysymällä kuka auttaa eniten kotona jokapäiväisessä elämässä ja käykö kodinhoitaja tai kotiavustaja ainakin kerran viikossa.

Muita arkeen ja toiminnallisuuteen liittyviä asioita selvitettiin kysymällä viettävätkö tutkittavat suurimman osan päivästä vuoteessa, jalkeilla vai istuskellen, käyvätkö he itse kaupassa, ulkoilevatko päivittäin ja seuraavatko uutisia sanomalehdistä. Lopuksi kysyttiin missä ammatissa tutkittavat ovat toimineet suurimman osan työikäänsä, onko heidän mielestään ihmisen hyvä elää 100-vuotiaaksi ja millaiseksi he arvioivat oman terveydentilansa. Fyysistä toimintakykyä selvitettiin kysymällä kykenevätkö tutkittavat liikkumaan vaikeuksitta, kävelemään 400 metriä, kulkemaan portaissa, pukeutumaan, pääsevätkö vuoteesta ja mikä on heidän oma käsityksensä korkean ikänsä salaisuudesta. Edelleen kysyttiin vastasivatko vanhukset itse kysymyksiin.

Taustamuuttujina ovat tutkittavan sukupuoli ja syntymävuosi.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.