FSD3057 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2014

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Nyyti ry

Asiasanat

alkoholikulttuuri, elämänhallinta, elämänmuutokset, itsenäistyminen (psykologia), korkeakoulut, opiskelijaelämä, opiskelu, ryhmäytyminen, sopeutuminen, tutorointi

Sisällön kuvaus

Uusien opiskelijoiden kyselyn tarkoituksena on selvittää uusien yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden ensikokemuksia liittyen opiskelujen aloittamiseen. Kyselyllä kartoitettiin asioita, jotka liittyivät mahdolliseen asuinpaikkakunnan vaihdokseen ja itsenäisen asumisen opetteluun sekä opiskelujen aloittamiseen liittyviin asioihin, kuten tutortoimintaan sekä opiskelijatapahtumiin.

Aluksi kyselyssä tiedusteltiin, onko henkilö joutunut muuttamaan pois lapsuudenkodistaan tai kotikaupungistaan opiskeluiden takia. Seuraavaksi vastaajia pyydettiin arvioimaan lukuisten eri asioiden, kuten asunnon löytymisen tai kodinhoidon helppoutta tai vaihtoehtoisesti vaikeutta. Myös vastaajien kokemuksia tutortoiminnan hyödyllisyydestä esimerkiksi opiskelukavereihin tutustumisessa tiedusteltiin.

Seuraavaksi opiskelijoilta kysyttiin, miltä opiskelijatapahtumat ovat tuntuneet sekä mitä mieltä he ovat alkoholin käytöstä kyseisissä tapahtumissa. Tämän jälkeen vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa kyvykkyyttään esimerkiksi ajankäytön suunnittelussa tai tavoitteiden saavuttamisessa asteikolla: en pysty lainkaan tai pystyn hyvin varmasti. Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin, missä määrin heillä on valmiita suunnitelmia erilaisten käytännön ongelmien, kuten opintojen rahoittamisen, varalle. Lopuksi opiskelijoilta kysyttiin vielä, miltä opiskelujen alku ja uusi elämäntilanne on tuntunut ja ovatko he kohdanneet siinä jotain yllättävää.

Taustamuuttujina kyselyssä oli sukupuoli, ikä, opiskelupaikka sekä opiskelupaikkakunta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.