FSD3222 Nuoret estradille: Luovan kirjoittamisen työpaja 2015

Tekijät

  • Puska, Maija (Tampereen yliopisto. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö)
  • Pienimäki, Mari (Tampereen yliopisto. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö)
  • Kotilainen, Sirkku (Tampereen yliopisto. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö)

Asiasanat

itseilmaisu, julkisuus, kirjoittaminen, mediakasvatus, medialukutaito, monilukutaito, nuoret, omaehtoisuus, osallistuminen, toimijuus, työpajat, voimaantuminen

Sisällön kuvaus

Aineisto on kerätty mediakasvatusprojektissa, joka toteutettiin viestintä- ja vuorovaikutuspajassa elo-joulukuussa 2015. Tutkimukseen osallistui 12 työtöntä miestä ja 7 työtöntä nuorta naista sekä kolme naispuolista pajaohjaajaa. Tutkija haastatteli tutkimusprojektin lopuksi työpajaan osallistuneita nuoria sekä ohjaajia. Aineisto on osa Koneen Säätiön rahoittamaa Nuoret estradille: toimijaksi monilukutaidolla -tutkimushanketta.

Tutkija havainnoi nuoria työpajan aikana. Haastatteluissa nuorilta kysyttiin muun muassa sitä, minkälaisina kirjoittajina he itseään pitävät, mitä mieltä he olivat työpajan tehtävistä ja mitä he oppivat työpajan aikana. Lisäksi nuorilta kysyttiin heidän käyttämistään mediavälineistä sekä siitä, ovatko he itse julkaisseet omia tuotoksiaan missään tai osallistuvatko he mihinkään keskusteluun mediassa.

Ohjaajien haastatteluissa käytettiin omaa haastattelurunkoa, ja heitä pyydettiin esimerkiksi arvioimaan nuorten kirjoittamista ja oppimista työpajan aikana. Ohjaajat pohtivat myös monilukutaidon ja erilaisten mediavälineiden merkitystä.

Aineiston taustatietoja ovat haastateltavan ikä, ammatti ja sukupuoli. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.