FSD3293 Nuoret estradille: Valokuvaustyöpaja alaikäisille turvapaikanhakijoille 2015-2016

Tekijät

  • Pienimäki, Mari (Tampereen yliopisto. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö)
  • Kotilainen, Sirkku (Tampereen yliopisto. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö)
  • Kalfayan, Aline (Tampereen yliopisto. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö)
  • Grönholm, Pauliina (Tampereen yliopisto. Viestinnän, median ja teatterin yksikkö)

Asiasanat

itseilmaisu, julkisuus, mediakasvatus, medialukutaito, monilukutaito, nuoret, omaehtoisuus, osallistuminen, toimijuus, turvapaikanhakijat, valokuvailmaisu, valokuvat, valokuvaus, voimaantuminen

Sisällön kuvaus

Aineisto on osa Koneen säätiön rahoittamaa Nuoret estradille -hanketta. Tutkijat järjestivät maahan yksin tulleille alaikäisille turvapaikanhakijapojille valokuvaustyöpajan heidän asuntolassaan eteläsuomalaisessa kaupungissa.

Työpajat sisälsivät toiminnallisia harjoituksia, kuten tekniikkaan orientoitumista, sisällöllisiä tehtäviä ja yhteistoiminnallisia tehtäviä. Nuoret kuvasivat omaa arkeaan työpajatapaamisten välillä. Aineisto sisältää kolme havaintopäiväkirjaa ja kuusi nuorten haastattelua.

Nuorilta kysyttiin heidän median ja medialaitteiden käytöstään, ovatko he ottaneet kuvia aikaisemmin ja mitä he pitivät työpajan tehtävistä. Heitä pyydettiin kertomaan, mitkä kuvaustehtävät olivat mieluisia ja mitkä hankalia ja miksi. Nuoret myös kertoivat, mitä he olivat oppineet valokuvaustyöpajan aikana. Nuorilta kysyttiin myös siitä, ovatko he saaneet vaikuttaa työpajan sisältöön ja osallistua päätöksentekoon. Haastatteluissa puhuttiin myös oman mielipiteen kertomisesta ryhmässä. Lopuksi nuorilta kysyttiin, onko kuvaaminen muuttanut heidän käsityksiään tulevaisuudesta.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.