FSD3322 Potilaiden kokemukset terveydenhuollon sähköisten palveluiden käytöstä 2017

Tekijät

  • Kujala, Sari (Aalto-yliopisto. Tietotekniikan laitos)

Asiasanat

ajanvaraus, etäkäyttö, etäpalvelut, käyttäjäkokemus, potilasyhdistykset, sähköinen asiointi, sähköiset lääkemääräykset, sähköiset palvelut, terveydenhoito, terveyspalvelut

Sisällön kuvaus

Aineistossa käsitellään diabetes-, sydän- ja syöpäpotilaiden kokemuksia sähköisten terveyspalveluiden käytöstä vuonna 2017. Teemoja ovat sähköisten palvelujen hyödyllisyys, käyttöaktiivisuus, haasteet ja toiveet. Eri potilasryhmille oli omat kyselyt, vaikka suurin osa kysymyksistä toistuivat samoina kaikissa lomakkeissa. Kyselyt yhdistettiin samanmuotoisten kysymysten osalta ja ryhmäkohtaiset kysymykset on merkitty dataan kirjaintunnisteella. Aineisto on kerätty Suomen Akatemian rahoittamassa COPE - Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa -hankkeessa (päätös numero 303606). Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten kansalaisia ja terveydenhuollon henkilöstöä voitaisiin tukea virtuaalisten palveluiden käytössä.

Kyselyiden alussa vastaajalle listattiin erilaisia sähköisiä terveyspalveluja, kuten Omakanta.fi tai Hyvis.fi, ja pyydettiin arvioimaan niiden hyödyllisyyttä. Samalla tavalla vastaajalle esitettiin verkossa olevia terveystietopankkeja, joita hänen tuli arvioida. Sitten vastaajalta kysyttiin, mihin toimintoihin hän on käyttänyt etäpalveluja, kuten hoidon tarpeen arviointiin, hoitohenkilökunnan yhteydenottoihin tai vertaistukeen. Vastaajalle esitettiin myös väitteitä, jotka käsittelivät julkisen sektorin tarjoamaa opetusta ja rohkaisua etäpalvelujen käyttöön.

Lopussa vastaajalle esitettiin useita avoimia kysymyksiä, jotka käsittelivät vastaajan positiivisia ja negatiivisia kokemuksia sähköisten palveluiden käytöstä. Vastaajien tuli kuvailla tämä kokemus ymmärrettävästi. Vastaajalta myös kysyttiin, millaisia etäpalveluja hän haluaisi tulevaisuudessa.

Taustatietoina kyselyssä ovat mm. sukupuoli ja ikä sekä paikkakunta luokiteltuina.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.