FSD3407 100 minuuttia taidetta 2019: yhteisöt

Tekijät

  • Taiteen edistämiskeskus (TAIKE)

Asiasanat

ajankäyttö, elokuvat, kampanjat, kulttuuri, kulttuuriharrastukset, kuvataide, lukeminen, museot, musiikki, taide, tanssi, teatteritaide, terveyden edistäminen, valokuvaus

Sisällön kuvaus

Tämä aineisto on koostettu 100 minuuttia taidetta -kampanjassa. Kampanjan tavoitteena oli lisätä taiteen ja kulttuurin merkitystä ihmisten elämässä sekä sosiaali- ja terveydenhoitoalan työpaikoilla. Osallistuminen oli mahdollista yksityishenkilönä tai yhteisönä. Taiteen ja kulttuurin sekä niihin sisältyvän toiminnan osallistuja sai määritellä itse. Tämä aineisto sisältää yhteisöjen täyttämät aloitus- ja lopetuslomakkeet. Kampanjan rahoitti ja toteutti Taiteen edistämiskeskus TAIKE.

Aloituslomakkeen täytti ja arkistointiluvan antoi noin 70 yhteisöä. Yhteyshenkilöt kertovat, millainen rooli taiteella on heidän organisaatiossaan aloitushetkellä sekä millaiset odotukset ja tavoitteet heillä on kampanjan suhteen. Lisäksi 12 yhteisöltä on arkistoitu kampanjan lopetuslomake, jossa kysyttiin tuliko taide osaksi organisaation arkea, toteutuivatko odotukset sekä millaisia merkityksiä ja vaikutuksia kampanja sai aikaan organisaatiossa. Lisäksi kysyttiin, miten yhteisö aikoo jatkaa taiteen ja kulttuurin käyttöä kampanjan jälkeen.

Taustatietoina aineistossa on lomakkeen täytön päivämäärä, yhteisön paikkakunta ja tehtävä lyhyesti. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Tämä aineisto sisältää yhteisöjen aloitus- ja lopetuslomakkeet. Aineistoa on mahdollista käyttää rinnakkain samassa kampanjassa kerättyjen aineistojen kanssa. FSD3406 100 minuuttia taidetta 2019: yksityishenkilöt -aineisto sisältää yksityishenkilöiden aloitus- ja lopetuslomakkeet. FSD3410 100 minuuttia taidetta 2019: Taidepassi-kirjaukset -aineisto sisältää osallistujien yksityiskohtaisia kirjauksia taidetoimintaan osallistumisesta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.