FSD3438 Child-up: päiväkoti-ikäisten lasten kysely 2019

Tekijät

 • Kuusipalo, Paula (Seinäjoen ammattikorkeakoulu)
 • Kinossalo, Maiju (Seinäjoen ammattikorkeakoulu)
 • Sihto, Jaakko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu)
 • Tiilikka, Tiina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu)
 • Raziano, Alissia (Liège University)
 • Drößler, Thomas (Zentrum für Forschung, Weiterbildnung und Beratung an der Dresden)
 • Rohr, Margund K. (Zentrum für Forschung, Weiterbildnung und Beratung an der Dresden)
 • Wächter, Franziska (Zentrum für Forschung, Weiterbildnung und Beratung an der Dresden)
 • Amadasi, Sara (University of Modena and Reggio Emilia)
 • Ballestri, Chiara (University of Modena and Reggio Emilia)
 • Baraldi, Claudio (University of Modena and Reggio Emilia)
 • Struzik, Justyna (Jagiellonian University in Krakow)
 • Slusarczyk, Magdalena (Jagiellonian University in Krakow)
 • Warat, Marta (Jagiellonian University in Krakow)
 • Righard, Erica (Malmö University)
 • Harju, Anne (Malmö University)
 • Svensson Källberg, Petra (Malmö University)
 • Frisch, Morten (Malmö University)
 • Farini, Federico (University of Northampton)
 • Murray, Jane (University of Northampton)
 • Woodbridge-Dodd, Kim (University of Northampton)
 • Prokopiou, Eva (University of Northampton)
 • Scollan, Angela (University of Northampton)

Asiasanat

esikouluikäiset, lapset (ikäryhmät), leikki-ikäiset, maahanmuuttajatausta, minäpystyvyys, osallistuminen, päiväkodit, sosiaaliset suhteet, toimijuus, varhaiskasvatuksen opettajat, varhaiskasvatus, ystävät

Sisällön kuvaus

Aineistossa on kartoitettu päiväkoti-ikäisten kokemuksia päiväkodista, yhdessä tekemisestä ja uusien asioiden kohtaamisesta. Aineisto on kerätty osana Child-up-hanketta, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja heidän huoltajiensa kokemuksista oppilaitoksissa, varhaiskasvatuksessa ja kasvatusyhteisöissä sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten toiminnasta. Aineistoa on kerätty Suomessa ja Saksassa. Kyselyyn ovat vastanneet sekä maahanmuuttajataustaiset lapset että ne, joilla ei ole maahanmuuttajataustaa. Hankkeen on rahoittanut Euroopan Unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelma.

Aluksi lapsilta kysyttiin, onko heistä mukavaa käydä päiväkodissa, mistä asioista he pitävät päiväkodissa eniten ja mitä asioita he tekevät yhdessä päiväkotiopettajien kanssa. Lapset kertoivat, paljonko heillä on ystäviä päiväkodissa ja sen ulkopuolella.

Toisessa osiossa kysyttiin, mistä asioista he eivät pidä päiväkodissa, ja miten he toimivat tällaisten asioiden suhteen. Lapsilta tiedusteltiin, kelle he kertovat epämukavista asioista ja keiltä he saavat niihin apua.

Seuraavaksi kysyttiin, missä asioissa lapsi on oikein hyvä, ja toisaalta mitkä asiat ovat vaatineet aikaa oppia. Edelleen kysyttiin, miten lapsi on tällaisten hankalien asioiden kanssa toiminut, ja mitä hän haluaisi oppia seuraavaksi. Lopuksi lapsia pyydettiin kertomaan, mitä mieltä he ovat kouluun menosta, mikä uusissa tilanteissa mietityttää, ja kenen kanssa tällaisista asioista voi jutella.

Taustatietoina aineistossa on vastaajan ikä, sukupuoli, maahanmuuttajatausta, syntymämaa ja äidinkieli. Ryhmään tai luokkaan liittyviä taustatietoja ovat maahanmuuttajataustaisten osuus ryhmässä, eri kansalaisuuksien lukumäärä ja puhuttujen kielten lukumäärä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.