FSD3446 Ammattiin opiskelevien liikunnan lisäämisen ja istumisen vähentämisen interventiotutkimus: opettajakyselyt 2015-2017

Tekijät

Asiasanat

ammattikoululaiset, fyysinen aktiivisuus, fyysinen hyvinvointi, interventiotutkimus, istuminen, liikkumattomuus, liikunta, motivointi, opettajat, opetus, opetustilanne

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu kolmesta Let´s Move It -hankkeessa opettajilta kerätystä kyselystä: alkukyselystä ja kahdesta seurantakyselystä. Kyselyt käsittelivät opiskelijoiden istumiseen ja liikkumiseen liittyviä oppituntien käytäntöjä ja opettajien mielipiteitä, näkemyksiä ja kokemuksia niihin liittyen. Opettajat jaettiin kontrolli- ja interventioryhmiin. Interventioryhmä osallistui kolmeen Let´s Move It -työpajaan.

Kolme kyselyä sisältävät osittain samoja kysymyksiä. Interventioryhmään kuuluville opettajille esitettiin ylimääräisiä kysymyksiä interventiotoimenpiteisiin liittyen. Alkukyselyssä opettajilta tiedusteltiin aluksi oppitunneilla käytettyjä istumisen vähentämisen keinoja, motivointia ja keinojen käytön useutta. Vastaajilta kysyttiin myös mielipidettä, mikä on liian pitkä aika istua keskeytyksettä. Seuraavaksi käsiteltiin opiskelijoiden aktiivisuuden seurauksia, opettajan pystyvyyden tuntoa liikkumisen lisäämiseen sekä toimintatapojen automaatiota. Seuraavaksi opettajilta kysyttiin tulevaisuuden suunnitelmista opiskelijoiden istumisen vähentämisen suhteen ja oman työyhteisönsä yhteistyökyvystä.

Seurantalomakkeissa esitettiin edellisten lisäksi kysymyksiä aktiivisuuden lisäämisen syistä, kuten onko taustalla ulkoapäin tuleva pakko vai oma sisäinen motivaatio. Lisäksi tiedusteltiin, kiinnittääkö huomiota opiskelijoiden liikkumiseen ja onko hankkeen edetessä opettajien käytöksessä havaittu muutoksia.

Ensimmäisessä ja toisessa seurantalomakkeissa interventioryhmän osallistujille esitettiin lisäksi kysymyksiä Let´s Move It -ohjelmasta. Kysymykset koskivat luokissa olleiden liikuntavälineiden käyttöä, ohjelman materiaaleja ja työpajoja, vihje-keino-ketjujen käyttöä opiskelijoiden motivoinnissa ja hankkeen materiaalien käyttöä ja hyödyllisyyttä (mm. nettisivut, työkalupakki, taukojulisteet).

Taustatietoina aineistossa olivat mm. sukupuoli, syntymävuosi, opetetut aineet, opettajakokemuksen kesto ja interventio- ja kontrolliryhmään kuuluminen.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.