FSD3452 Liikettä toiselle asteelle: henkilökunnan täydennyskoulutuskyselyt 2016-2018

Tekijät

  • Hankonen, Nelli (Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta)

Asiasanat

ammatilliset oppilaitokset, fyysinen aktiivisuus, lukio, motivointi, opettajat, opetus, opetusmenetelmät, opetustilanne, sosiaaliset taidot, täydennyskoulutus, vuorovaikutus

Sisällön kuvaus

Aineistossa tarkastellaan Let's Move It (LMI) -täydennyskoulutuksen toimintamallien vastaanottoa ja motivoivien vuorovaikutuskeinojen omaksumista toisen asteen oppilaitosten henkilökunnan keskuudessa. Aineistoissa käsitellään vuorovaikutustapoja, tyytyväisyyttä koulutuksiin ja koulutuksen toimintamallien käyttöä. Kvantitatiivinen aineisto koostuu neljästä datasta: alkukyselystä ja kolmesta seurantakyselystä. Aineisto on kerätty Liikettä toiselle asteelle -hankkeessa, jossa (2016-2018) hyödynnettiin ja levitettiin Let's Move It -hankkeen (2016-2018) tuloksia kansallisesti. Tutkimusta on rahoittanut Suomen Akatemia (hankenumero 304114).

Alkukyselyssä ja viimeisessä seurantakyselyssä vastaajille esitettiin 11 opetustilannetta ja tiedusteltiin, miten annetut reagointitavat tilanteisiin kuvaavat omaa käyttäytymistä. Tilanteita olivat esimerkiksi riitelevät opiskelijat, opiskelijoiden motivointi ja vuorovaikutus hiljaisten opiskelijoiden kanssa.

Ensimmäinen ja toinen seurantakysely käsittelivät vastaajien tyytyväisyyttä annettuihin Let's Move It -koulutuksiin ja työpajoihin. Lisäksi kysyttiin motivaatiosta käyttää tulevaisuudessa LMI-toimintatapoja ja eri vuorovaikutustekniikoita opetuksessa tai antaa koulutusta muille opettajakollegoille. Neljännessä kyselyssä tiedusteltiin koulutuksen sisällön käyttämisestä opetuksessa tai muiden opettajien kouluttamisesta, ja syitä siihen, miksi näin ei ole mahdollisesti tehnyt. Lisäksi kysyttiin koulutettujen oppilaiden sekä opettajien määrää.

Taustatietoina aineistossa ovat sukupuoli, ikä, oppilaitos, opetettava aine ja opettajakokemus vuosina.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.