FSD3461 Diakoniabarometri 2018

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kirkkohallitus. Diakonia ja sielunhoito
  • Diakoniatyöntekijöiden Liitto
  • Diakonian tutkimuksen seura
  • Diakonia-ammattikorkeakoulu

Asiasanat

arvot, diakonia, digitalisaatio, evankelis-luterilainen kirkko, jaksaminen, kristillisyys, työelämä, työilmapiiri, työorientaatio, viestintä, yhteiskunnallinen muutos, yhteistyö

Sisällön kuvaus

Diakoniabarometrit kartoittavat diakoniatyöntekijöiden kokemuksia työstään sekä näkemyksiä diakonian ajankohtaisista teemoista. Diakoniabarometrissa 2018 teemoina olivat diakonian viestintä ja vaikuttaminen, diakoniatyön arki ja työn haasteet muuttuvassa Suomessa, työtä tukevat rakenteet sekä diakoniatyöntekijän ja työyhteisön kristillinen orientaatio. Tutkimuksen on rahoittanut Kirkon tutkimuskeskus.

Aluksi tiedusteltiin diakonian viestinnästä. Vastaajilta kysyttiin muun muassa, miten diakonian viestintä hoidetaan vastaajan seurakunnassa ja millaisia viestinnän kanavia seurakunnassa käytetään. Seuraavaksi kysyttiin digitalisaation vaikutuksesta diakoniatyöhön ja diakoniatyön arjesta. Vastaajilta tiedusteltiin myös sosiaaliturvan sekä yhteiskunnan ja kirkon sisäisten muutoksien vaikutuksesta työhön. Lopuksi kysyttiin muun muassa työn kuormitustekijöistä, voimavaroista työssäjaksamisen tukena sekä vastaajan ja hänen työyhteisönsä kristillisestä orientaatiosta.

Taustamuuttujina oli muun muassa hiippakunta, työskentelypaikkakunnan asukasmäärä, ikä, sukupuoli, koulutus ja työkokemus vuosina.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.